Newsletter

Laxman Narasimhan dyrektorem generalnym spółki Starbucks

21.03.2023, 09:15aktualizacja: 21.03.2023, 09:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Starbucks
Business Wire/Starbucks

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Starbucks (NASDAQ: SBUX) ogłosiła, że Laxman Narasimhan przejął dzisiaj obowiązki dyrektora generalnego spółki i dołączył do jej zarządu. Narasimhan został mianowany nowym dyrektorem generalnym spółki 1 września 2022 r. i zastąpił na tym stanowisku jej założyciela, Howarda Schultza, obecnie byłego już dyrektora generalnego.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005311/pl/ 

W następstwie szeroko zakrojonych poszukiwań nowego lidera spółki Starbucks Narasimhan dołączył do jej szeregów jako przyszły dyrektor generalny w dniu 1 października 2022 r., wnosząc wkład w postaci niemal 30-letniego doświadczenia w zakresie kierowania globalnymi markami towarów konsumpcyjnych i doradztwa na rzecz firm z sektora sprzedaży detalicznej, artykułów spożywczych, gastronomii oraz handlu elektronicznego. Ostatnie pięć miesięcy poświęcił na dogłębne poznanie spółki, odwiedzenie partnerów (pracowników) w ponad 30 kawiarniach, zakładach produkcyjnych i centrach wsparcia na całym świecie, uzyskując w tym czasie certyfikat baristy. Narasimhan głęboko zaangażował się w projekt zmiany wizerunku firmy realizowany pod przewodnictwem Schultza, który 4 kwietnia 2022 r. powrócił do zespołu, obejmując stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego.

Od czasu zeszłorocznego powrotu Schultza spółka Starbucks zaprezentowała strategię kompleksowej zmiany wizerunku firmy, a także kontynuowała inwestycje w wysokości ponad 1 mld USD w partnerów detalicznych i poszczególne lokalizacje sieci z myślą o priorytetowych obszarach, takich jak zwiększenie wynagrodzeń i rezerw na poczet dni płatnego zwolnienia chorobowego, nowe świadczenia finansowe związane z dbałością o dobre samopoczucie, unowocześnione szkolenia i współpraca, innowacje i wyposażenie kawiarni oraz podkreślanie walorów kawy. W okresie od telekonferencji poświęconej omówieniu wyników finansowych za II kw. roku obrotowego 2022 do telekonferencji poświęconej omówieniu wyników finansowych za I kw. 2023 r. notowania spółki na giełdzie wzrosły o 47% przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji rynkowej o ok. 40 mld USD. W tym samym okresie spółka odnotowała również całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy w wysokości 50%, znacznie wykraczając poza wskaźnik S&P 500. Ponadto niedawno spółka Starbucks uzyskała 7. rok z rzędu miano najcenniejszej marki restauracyjnej w rankingu Brand Finance.

W przededniu komunikatu Schultz skierował list do kierownictwa wyższego szczebla, z którego treścią można zapoznać się tutaj.

„Zarząd pragnie serdecznie podziękować założycielowi firmy, Howardowi Schultzowi, za bezinteresowne objęcie na naszą prośbę roli lidera, przy jednoczesnym zrzeczeniu się i rezygnacji z własnych planów, z zamiłowania do firmy i troski o jej partnerów - powiedziała Mellody Hobson, prezes niezależnego zarządu Starbucks. - Bez jego zaangażowania nie udałoby nam się osiągnąć obecnej pozycji”.

W dniu dzisiejszym Narasimhan oficjalnie obejmuje obowiązki dyrektora generalnego, a 23 marca (czwartek) poprowadzi doroczne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Starbucks. W ramach nowo objętego stanowiska Narasimhan w dalszym ciągu będzie współpracował z zespołem kierowniczym, prezentując pierwsze wyciągnięte wnioski i informacje oraz oceniając możliwości rozwoju firmy kształtującej obecnie swoją dalszą strategię.

„Gruntowne poznanie organizacji oraz obszerne doświadczenie ugruntowanego twórcy marek, innowatora i przedsiębiorcy w wyjątkowy sposób przygotowały Laxmana do objęcia roli lidera Starbucksa na kolejnym etapie wzrostu - powiedziała Hobson. - Dzięki zagłębieniu się w świat naszej organizacji Laxman mógł lepiej poznać jej kulturę oraz wartości. W tym okresie zdobywania wiedzy i wsłuchiwania się w opinie Laxman zdołał już podbić serca i umysły partnerów z całego świata”.

„Mam przyjemność objąć rolę dyrektora generalnego spółki Starbucks, stając na czele wspaniałego zespołu liczącego ponad 450 tys. partnerów marki zielonych fartuchów na całym świecie. Fundamenty stworzone przez Howarda, który od zera zbudował kultową globalną markę napędzaną nieustającym zaangażowaniem na rzecz podnoszenia na duchu całej ludzkości, są naprawdę godne podziwu. Jestem zaszczycony możliwością kontynuacji tej wspaniałej spuścizny - powiedział Narasimhan. - Jako firma oparta na kontaktach międzyludzkich mamy nieograniczone możliwości realizacji obietnic złożonych naszym partnerom, klientom, inwestorom i społeczności wraz z każdą serwowaną filiżanką i każdą nawiązaną więzią. Ogromnie cieszę się z możliwości współpracy z partnerami na całym świecie, aby zapewnić marce Starbucks nieznającą granic przyszłość”.

Informacje o Starbucks

Od 1971 r. Starbucks Coffee Company zajmuje się selekcjonowaniem i paleniem wysokiej jakości kawy arabica przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Mająca ponad 36 tys. punktów sprzedaży na całym świecie spółka Starbucks jest obecnie czołowym detalicznym sprzedawcą wyselekcjonowanych gatunków kawy palonej na świecie. Dzięki nieustannemu zaangażowaniu w podnoszenie jakości usług oraz przyświecającym spółce zasadom każda filiżanka kawy to dla klientów nowy wymiar doświadczenia Starbucks. Jeśli chcesz stać się częścią świata Starbucks, odwiedź jedną z kawiarni lub stronę stories.starbucks.com lub www.starbucks.com.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie mogą mieć charakter wypowiedzi prognozujących w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Często, lecz nie zawsze, tego rodzaju wypowiedzi można rozpoznać po zwrotach takich jak „ma na celu”, „spodziewa się”, „uważa”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „szacuje”, „oczekuje”, „uznaje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „plan”, „potencjalny”, „przewiduje”, „planuje”, „powinien”, „będzie”, „byłby” i tym podobnych zwrotach o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Wypowiedzi te mogą obejmować oświadczenia dotyczące trendów lub oczekiwań w zakresie efektów aktualnych lub wszelkich przyszłych inicjatyw, strategii, inwestycji i planów, w tym planu zmiany wizerunku firmy, a także trendów lub oczekiwań w zakresie wyników finansowych i modelu długoterminowego wzrostu oraz czynników mających na niego wpływ, działalności firmy w USA i Chinach, wysiłków na rzecz ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, partnerów firmy, trendów gospodarczych i konsumenckich, w tym wpływu presji inflacyjnej, wpływu przeliczenia pozycji wyrażonych w walutach obcych, działań w zakresie wycen strategicznych, przekształcania określonych działań rynkowych we wzorce objęte pełną licencją, planów firmy w zakresie usprawnienia prowadzonej działalności, w tym otwarć i zamknięć kawiarni oraz zmian formatów i modeli funkcjonowania kawiarni, pomyślnego przebiegu stosunków umownych z Nestlé w zakresie licencji na sprzedaż produktów, pomyślnej realizacji działalności w zakresie pakowanych towarów konsumenckich oraz dostarczania żywności, ekspansji oraz nowych inicjatyw, takich jak Starbucks Odyssey, przejęć strategicznych, programów wypłaty dywidendy, kosztów towarów i strategii ich ograniczania, płynności firmy, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycji, zdolności kredytowej i wykorzystania wpływów pieniężnych, dalszego wywiązywania się z zobowiązań podjętych w ramach instrumentów kredytowania i programu papierów komercyjnych, wycofania środków pieniężnych do USA, prawdopodobieństwa emisji dodatkowych obligacji i obowiązującego oprocentowania, dalszego wpływu pandemii COVID-19 na wyniki finansowe firmy i przyszłą dostępność dotacji rządowych z tytułu COVID-19 lub innych zdarzeń związanych ze zdrowiem publicznym, zmiany na stanowisku dyrektora generalnego firmy, programu wykupu akcji firmy, wykorzystywania środków pieniężnych oraz wymogów dotyczących środków pieniężnych, spodziewanych skutków nowych regulacji dotyczących rachunkowości oraz szacowanego wpływu zmian w prawie podatkowym USA, w tym stawek opodatkowania, inwestycji finansowanych z tych zmian oraz ich możliwych efektów, a także skutków postępowań prawnych. Tego rodzaju wypowiedzi bazują na obecnie dostępnych danych dotyczących działalności operacyjnej, kwestii finansowych oraz stanu konkurencji oraz wiąże się z nimi wielowymiarowe ryzyko i niepewność. Faktyczne wyniki i trendy mogą istotnie różnić się z uwagi na wiele czynników, takich jak między innymi: dalszy wpływ pandemii COVID-19 na działalność firmy, środki ustanowione na mocy prawa lub dobrowolne działania wdrożone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub wymogi zachowania dystansu społecznego, a także czas trwania i skuteczność takich ograniczeń, ponowny wzrost zakażeń COVID-19 i upowszechnienie nowych wariantów COVID-19, wahania gospodarki i walut na szczeblu USA i międzynarodowym, zdolności do ochrony, rozwoju i wykorzystywania marek firmy, zdolności partnerów biznesowych i dostawców zewnętrznych do realizacji ciążących na nich obowiązków i podjętych zobowiązań, potencjalne niekorzystne skutki incydentów związanych z chorobami przenoszonymi przez żywność lub napoje, manipulacją, fałszowaniem, zanieczyszczeniem lub nieprawidłowym etykietowaniem, potencjalne niekorzystne skutki istotnych naruszeń ochrony systemów informatycznych firmy skutkujących istotnym naruszeniem bezpieczeństwa, istotne awarie systemów informatycznych firmy, koszty związane z realizacją inicjatyw i planów firmy oraz ich skuteczna realizacja, nowe inicjatywy i plany lub zmiany istniejących inicjatyw lub planów, zdolność firmy do pozyskania finansowania na akceptowalnych warunkach, zadowolenie klientów z produktów firmy, zmieniające się preferencje i gusta konsumentów oraz zmiany zachowań konsumentów w zakresie wydatków, inwestycje dokonywane przez partnerów, zmiany w zakresie dostępności i kosztów siły roboczej, w tym wszelkie wysiłki na rzecz organizacji związków zawodowych oraz odnośna reakcja firmy, niezdolność do przyciągnięcia lub zatrzymania kluczowych talentów na szczeblu kadry kierowniczej lub personelu bądź skutecznego przeszkolenia kadry kierowniczej, znaczny wzrost kosztów logistycznych, presja inflacyjna, wpływ działań konkurencji, ryzyko nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności w skali globalnej, w tym wszelkie możliwe negatywne skutki wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę, ceny i dostępność kawy, produktów mlecznych i innych surowców, skutki postępowań prawnych oraz skutki zmian w przepisach podatkowych i powiązanych wdrożonych wytycznych i regulacjach, w tym amerykańskiej ustawy o ograniczaniu inflacji z 2022 r. oraz inne zagrożenia wymienione w dokumentach składanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym w rozdziałach zatytułowanych „Czynniki ryzyka” i „Dyskusja i analiza kierownictwa dotycząca stanu finansowego i wyników działalności operacyjnej spółki” w najnowszych sprawozdaniach okresowych złożonych na formularzach 10-K i 10-Q oraz kolejnych składanych dokumentach.

Wypowiedź prognozująca nie stanowi prognozy ani gwarancji przyszłych zdarzeń lub okoliczności, a takie przyszłe zdarzenia lub okoliczności mogą w rzeczywistości nie wystąpić. Nie należy nadmiernie polegać na wypowiedziach prognozujących, które są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej. Firma nie ma żadnego obowiązku aktualizacji ani modyfikacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pozyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń ani innych okoliczności.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005311/pl/ 

Źródło: Starbucks

KONTAKT:

Starbucks, kontakt dla mediów:

Reggie Borges

e-mail: press@starbucks.com 

tel. 206-240-2953

Źródło informacji: Business Wire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.03.2023, 09:15
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.