Newsletter

LIBET SA (18/2022) Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

30.11.2022, 17:06aktualizacja: 30.11.2022, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2022

LIBET S.A z/s we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że dnia 30 listopada 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o aktualizacji jego założeń, które Spółka przedstawia poniżej.

Zarząd Spółki będzie rozważał różne dostępne opcje, w tym poszukiwanie inwestorów lub inwestora strategicznego lub finansowego, lub też zmiany w zakresie struktury własnościowej, poprzez np. zbycie wybranych aktywów, lub pozyskanie innego zewnętrznego źródła finansowania, lub dokonanie innej transakcji, w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy.

W związku z tym Spółka może między innymi prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje dotyczące Spółki. W celu realizacji przeglądu opcji strategicznych mogą zostać przeprowadzone wymagane analizy prawne i finansowe.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji, a sam przegląd może być procesem długotrwałym. Dodatkowo nie ma pewności czy w przyszłości jakakolwiek decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji zostanie podjęta. W związku z powyższym, może się okazać, że po dokonanym przeglądzie opcji strategicznych żadna opcja nie zostanie wybrana do dalszej realizacji i nie zostaną podjęte żadne dalsze działania. Spółka będzie informować o przebiegu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.11.2022, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ