Newsletter

LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

29.11.2022, 17:17aktualizacja: 29.11.2022, 17:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 462 206 862 43 531 45 473
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 226 -448 6 467 -99
Zysk (strata) brutto 22 870 -4 484 4 893 -986
Zysk (strata) netto 24 185 -4 963 5 174 -1 091
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 199 8 990 3 680 1 976
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 002 -6 145 13 265 -1 351
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -68 406 -7 131 -14 635 -1 568
Przepływy pieniężne netto, razem 10 796 -4 286 2 310 -942
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,48 -0,10 0,10 -0,02
Aktywa razem 291 827 323 755 59 926 70 391
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 351 196 464 28 821 42 715
Zobowiązania długoterminowe 29 939 36 838 6 148 8 009
Zobowiązania krótkoterminowe 110 412 159 626 22 673 34 706
Kapitał własny 151 477 127 291 31 105 27 676
Kapitał zakładowy 500 500 103 109

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2022, 17:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.