Newsletter

MANGATA HOLDING SA (16/2023) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

24.11.2023, 12:26aktualizacja: 24.11.2023, 12:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Bielsku - Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 12:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ