Newsletter

MEGARON SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 SA-Q

25.11.2022, 08:12aktualizacja: 25.11.2022, 08:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2022 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 268 36 619 8 163 8 033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 015 3 051 217 669
Zysk (strata) brutto 543 2 901 116 636
Zysk (strata) netto 322 2 224 69 488
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 078 1 912 443 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -242 -1 043 -52 -229
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 615 -1 970 -344 -432
Przepływy pieniężne netto, razem 222 -1 101 47 -242
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 650 40 202 8 142 8 678
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 975 17 907 3 691 3 865
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 131 4 878 643 1 053
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 709 8 935 2 199 1 929
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 675 22 295 4 451 4 812
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 111 117
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,82 0,03 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,82 0,03 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,04 8,26 1,65 1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,04 8,26 1,65 1,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,37 0,04 0,08

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2022, 08:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.