Newsletter

MENNICA POLSKA SA (27/2024) informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

06.06.2024, 15:56aktualizacja: 06.06.2024, 15:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie częściowego wyboru oferty Emitenta w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 06 czerwca 2024 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Gwatemali (dalej "Zamawiający") o podpisaniu umowy z Emitentem na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal , 50 centavos, 10 Centavos w łącznej ilości 390 mln sztuk (dalej "Umowa").

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 11 613 000,00 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

• gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na wartość stanowiącą 10 % całkowitej wartości Umowy, ważnej do 30.11.2026 r.;

• gwarancja bankowa jakości i ilości nabytych dóbr na wartość stanowiącą 15 % całkowitej wartości Umowy, ważną do 30.06.2028 r.

Umowa przewiduje następujące sankcje umowne należne Zamawiającemu od Emitenta:

• opóźnienie Emitenta w dostawie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, będzie przedmiotem sankcji w postaci grzywny za każdy dzień opóźnienia, równowartej od (1) do pięciu (5) promili ceny monet będących przedmiotem opóźnionej dostawy, częściowej lub całej, w zależności od przypadku.

• w przypadku gdy Emitent naruszy całkowicie lub częściowo postanowieniom Umowy, ze szkodą dla Banku, zmieniając jakość monet będących przedmiotem Umowy i powodując wady jakościowe monet, zostanie ukarany grzywną wynoszącą sto procent (100%) ceny monet zawierających wady jakościowe.

Maksymalna odpowiedzialności Emitenta wobec Banku z tytułu niewypełnienia w całości lub częściowo obowiązków określonych w Umowie nie przewyższ kwoty stanowiącej całkowitą wartości Umowy.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2024, 15:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ