Newsletter

Biznes i finanse

MF: misja MFW w Polsce. Pozytywna ocena naszych działań

20.11.2020, 18:09aktualizacja: 20.11.2020, 18:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MF informuje:

• Zakończyła się tegoroczna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Polsce.

• Fundusz dobrze ocenia stan polskiej gospodarki i polskich finansów oraz wprowadzone przez rząd działania antykryzysowe.

• Realizacja programów wsparcia przebiegała szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

Od 2 do 19 listopada br. trwała (w formule wideokonferencji) misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

- Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne – informuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

MFW pozytywnie ocenia reakcję rządu na tzw. pierwszą falę COVID-19. Zdaniem Funduszu Polska dysponuje odpowiednią przestrzenią fiskalną na dalsze działania antykryzysowe. Kluczowym wyzwaniem na teraz jest kontrolowanie pandemii i jej skutków dla gospodarki. Po opanowaniu pandemii, polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

MFW przewiduje spadek Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4% w 2020 r. i poprawę w roku przyszłym odzwierciedloną we wzroście PKB szacowanym na 2,7%.

Zdaniem MFW Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia gospodarczego, a polskie przedsiębiorstwa weszły w pandemię ze stosunkowo dobrymi bilansami i korzystały z dużego wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej w pierwszej połowie 2020 r. Realizacja programów pomocowych przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

Według Funduszu zmniejszenie wskaźników długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło rządowi przedstawienie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Przewiduje się, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększą deficyt budżetowy do 8,9% PKB w 2020 r. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje jego spadek do około 3,2% PKB.(PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2020, 18:09
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ