Newsletter

MFO SA (12/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku

19.06.2024, 13:39aktualizacja: 19.06.2024, 13:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że akcjonariuszami zarejestrowanymi na liście obecności akcjonariuszy, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku, byli:

1. Tomasz Mirski - któremu przysługiwało 2.618.760 głosów z 2.093.760 posiadanych akcji, co stanowiło 42,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,31% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Marek Mirski - któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 40,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - któremu przysługiwało 306.123 głosów z 306.123 posiadanych akcji, co stanowiło 5,00% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,01% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2024, 13:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ