Newsletter

MI: Drugi dzień Konferencji wodnej ONZ (komunikat)

23.03.2023, 21:37aktualizacja: 23.03.2023, 21:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Podczas sesji plenarnej Konferencji wodnej ONZ 2023, która odbyła się w 23 marca 2023 r., wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w imieniu Polski wygłosił oświadczenie narodowe. Ponadto z polskiej inicjatywy odbył się panel dyskusyjny dotyczący ekohydrologii.

– Najważniejszym zadaniem gospodarki wodnej jest zapewnienie dostępu do wody dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki po przystępnej cenie. Zadanie to staje się coraz trudniejsze, z uwagi na powszechne występowanie suszy i niedoborów wody. Susza obejmuje coraz rozleglejsze tereny na całym świecie i stała się poważnym problemem także w Europie. Utrzymująca się susza prowadzi do niedoborów wody w rolnictwie oraz konieczności nawadniania upraw, co w rezultacie przekłada się wzrost cen żywności. Wszystko to sprawia, że wzrasta znaczenie racjonalnego użytkowania wody, jej oszczędzania, oczyszczania i ponownego wykorzystywania w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wzrasta także konieczność zatrzymywania wody w środowisku. Niezbędne są działania planistyczne, legislacyjne i programowe, które przyczynią się do rozwoju retencji. Budowane programy powinny zwiększać retencję oraz zasoby wodne w sposób kompleksowy, pozwalający na zaspokojenie potrzeb ludności, gospodarki, w tym rolnictwa oraz środowiska naturalnego – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wykorzystując sposobność, jakim jest zabieranie głosu na form ONZ, wiceminister Marek Gróbaczyk, w imieniu polskiej delegacji, ogłosił dobrowolne zobowiązanie Rozwój, rozpowszechnianie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań przyrodniczych, opartych na transdyscyplinarnej ekohydrologii, jako polski wkład do Programu działań na rzecz wody (Water Action Agenda).

Panel dyskusyjny dotyczący ekohydrologii

Ministerstwo Infrastruktury wraz z sekretariatem Intergovernmental Hydrological Programme UNESCO, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskim Partnerstwem Water Security for the Planet (Water4All) zorganizowały wspólne wydarzenie towarzyszące Konferencji wodnej ONZ 2023 – „Transdisciplinary Ecohydrology for acceleration of SDG – methodology of science and patterns of implementation”.

Ekohydrologia łączy tradycyjną hydroinżynierię z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, co jest podejściem hybrydowym i systemowym, podnoszącym efektywność zarządzania zlewniami. Dzięki integracji procesów hydrologicznych i ekologicznych, podejmowane działania mogą jednocześnie zwiększać ilość i jakość wody, podnosić bioproduktywność i bioróżnorodność ekosystemu oraz usług ekosystemowych dla społeczeństwa, a także podnosić odporność na zmiany klimatu. Podejście ekohydrologiczne do gospodarki wodnej ogranicza różne formy oddziaływania antropogenicznego oraz wzmacniania potencjał systemów rzecznych, stref przybrzeżnych i całych zlewni przy akceptowalnych kosztach. Ekohydrologia uznawana jest przez ONZ i UE za dyscyplinę naukową o dużym znaczeniu dla przyspieszenia osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.03.2023, 21:37
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ