Newsletter

MI: ochrona przeciwpowodziowa w województwie mazowieckim – jest koncepcja projektowa zabezpieczenia brzegu Bugu (komunikat)

03.10.2023, 15:47aktualizacja: 03.10.2023, 15:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

3 października 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawiło wariantową koncepcję projektową zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów wraz z budową slipu dla jednostek pływających. Tym samym zakończony został pierwszy etap zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”.

– Przygotowanie projektu zabezpieczenia erodowanego brzegu to nie tylko inżynierskie wyzwanie, ale także hołd dla piękna natury i troska o nasze wspólne dziedzictwo. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wykonawcy za opracowanie koncepcji, w której zachowana została harmonia między rzeką a ludźmi. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom bezpieczeństwo mieszkańców łączy się z ochroną środowiska – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej zabezpieczenia erodowanego brzegu Bugu było pierwszym etapem zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”, realizowanego w ramach podpisanej 19 czerwca 2023 r. umowy o wartości blisko pół miliona zł.

Umowa zobowiązała biuro projektowe do podzielenia realizacji zadania na trzy etapy oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Wykonawcą zadania jest firma Antea Polska SA, która w ramach pierwszego etapu opracowała trzy warianty realizacji przedsięwzięcia. Najkorzystniejszy zakłada wykonanie zabezpieczenia rzeki na długości blisko 1 km. W ramach opracowania projektowego uwzględniono możliwość swobodnego dostępu do powstałych obiektów, tj. slipu i pomostu. Koszt realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego wyniósł ponad 205 tys. zł.

Celem opracowanych koncepcji projektowych jest zminimalizowanie ryzyka erozji brzegu i poprawa dostępu do rzeki dla jednostek pływających.

Kolejne etapy inwestycji

Zgodnie z założeniami zadania wykonawca zobowiązany jest do realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Etap drugi będzie polegał na analizie zadania pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne, przygotowaniu inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych działań, uzyskaniu decyzji o warunkach prowadzenia robót dla przedsięwzięcia oraz sporządzeniu i złożeniu wniosku o ustalenie celu publicznego lub wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Z kolei trzeci, ostatni etap skupiać się będzie na opracowaniu operatu wodnoprawnego, dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2023, 15:47
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ