Newsletter

MI: poprawi się dostęp do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (komunikat)

19.09.2023, 17:20aktualizacja: 19.09.2023, 17:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Trwa modernizacja portu w Szczecinie. W ramach inwestycji rozbudowane zostanie nabrzeże Czeskie i Słowackie, a wybudowane Norweskie i Duńskie (etap I). Akweny portowe zostaną dostosowane do nowej głębokości 12,5 metra toru wodnego Świnoujście–Szczecin. Kanał Dębicki będzie poszerzony do szerokości 200 m. Dzięki inwestycji Port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, przez co podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie jego konkurencyjność na rynku portów bałtyckich. Koszt wszystkich prac to 343,1 mln zł.

— Pogłębienie toru wodnego Świnoujście–Szczecin, zrealizowane w ostatnich latach przez Urząd Morski w Szczecinie, to milowy krok dla rozwoju Pomorza Zachodniego i całej Polski. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście realizuje prace, które pozwolą w efektywny sposób wykorzystać tę miliardową inwestycję. Akweny portowe zostaną pogłębione, a nabrzeża zmodernizowane lub wybudowane od nowa wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Rozbudowane zostaną nabrzeża Czeskie i Słowackie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć elektryczna i teletechniczna oraz przebudowa toru kolejowego). Nabrzeża Czeskie i Słowackie w Porcie Szczecin są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi. Zakres inwestycji zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków, jakie mogą zawijać do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m. Wybudowane zostanie również nabrzeże Norweskie wraz z analogiczną infrastrukturą, stanowiące przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego pełniącego funkcję terminala kontenerowego.

Wykonawca umocni również brzeg w ramach prac przy I etapie budowy nabrzeża Duńskiego. Kanał Dębicki zostanie pogłębiony i poszerzony. Umocnione będzie również dno przed nabrzeżami Spółdzielczym, Czeskim i Fińskim, co zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków, a na wyspie Ostrów Mieleński powstanie pole odkładu urobku wraz z budową osadnika, mnicha oraz kolektora zrzutowego. Przy nabrzeżu Czeskim nastąpi rozbiórka istniejącej rampy ro-ro.

Poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w Kanale Dębickim w wyniku jego poszerzenia i pogłębienia – do szerokości 200 m (obecnie 120 m) i do głębokości 12,5 m.

Prace idą pełną parą

Stan zaawansowania prac wynosi obecnie prawie 70 proc. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielono na IV etapy. Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane stalowe pale wzmacniające nabrzeże, zakończono prace żelbetowe oraz torowe. Z drugiej strony kanału powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim o długości 300 metrów oraz na nabrzeżu Duńskim (I etap) o długości blisko 780 metrów. Tworzone jest też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 metra – około 1 mln metrów sześciennych. Prace pogłębiarskie trwają. Aby zapewnić komunikację na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy oraz ułożono rurociąg o długości ok. 3 km do transportu urobku z robót czerpalnych.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT SA.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 17:20
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ