Newsletter

MIR ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-20 (komunikat)

30.10.2015, 17:09aktualizacja: 30.10.2015, 17:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MIR informuje:

Przy współudziale Fundacji Stefana Batorego, na podstawie obowiązujących przepisów unijnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało narzędzie, które umożliwia w prosty sposób zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-20.

Mechanizm służący do sygnalizowania o nieprawidłowościach jest tylko jednym z elementów systemu antykorupcyjnego opracowanego na potrzeby realizacji unijnych programów.

Unia wymaga

Komisja Europejska, chroniąc interesy finansowe Unii, wymaga, aby jednostki zajmujące się dystrybucją funduszy europejskich, wdrażały mechanizmy zgłaszania przypadków podejrzenia nadużycia finansowego.

Mechanizm dla 3 programów

Narzędzie służące do sygnalizowania nieprawidłowości jest gotowe dla 3 programów: Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa i Pomoc Techniczna.

Prace nad mechanizmem służącym do sygnalizowania nieprawidłowości rozpoczęły się już w 2014 r. Początkowo zgłoszenia podejrzenia można było wysyłać na specjalnie w tym celu przeznaczony adres mailowy. Formularz usprawnia prowadzenie działań wyjaśniających z jednej strony, a jednocześnie umożliwia zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w programach 2014-2020.

Współpraca z Fundacją S. Batorego

Formularz opracowano przy współudziale Fundacji Stefana Batorego oraz wzorując się na analogicznym mechanizmie wprowadzonym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Fundacja od lat postuluje wzmocnienie, wzorem innych krajów, ochrony prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości godzących w interes pracodawcy oraz interes społeczny. Dzięki wiedzy tzw. sygnalistów można eliminować zagrożenia dla finansów publicznych, uczciwej konkurencji, środowiska naturalnego czy interesów konsumentów.

Formularze są dostępne na stronie:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/byDocuments.xsp

Zgłoszenia można przesyłać zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków programów, tj. do 31 grudnia 2022 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ pd/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.10.2015, 17:09
Źródło informacji MIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.