Newsletter

MIRACULUM SA (34/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 14 czerwca 2024 roku.

15.06.2024, 07:52aktualizacja: 15.06.2024, 07:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 34/2024

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2024 roku ("ZWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 13.874.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 83,56 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 29,21% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Sławomir Ziemski - który wykonywał prawo głosu z 2.140.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 12,89% liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.06.2024, 07:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ