Newsletter

NEWAG SA (6/2023) Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

27.03.2023, 12:02aktualizacja: 27.03.2023, 12:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Pomorskiego ("Zamawiający") kolejne (drugie) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2022 ("Umowa").

Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dodatkowych 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT").

Łączna wartość opcji wynosi 822.100.000,00 zł netto.

Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 904.900.000,00 zł netto.

Dostawa EZT stanowiących przedmiot opcji zostanie zrealizowana w terminie do 54 miesięcy od dnia odbioru oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Spółka przyjęła oświadczenie o opcji i uznaje je za wiążące dla stron.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 12:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.