Newsletter

OPIC zobowiązuje się przeznaczyć 50 mln USD na finansowanie projektu energetycznego Azura Edo, realizowanego przez American Capital Energy & Infrastructure

06.08.2014, 14:39aktualizacja: 06.08.2014, 14:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

ANNAPOLIS, Maryland, 5 sierpnia 2014 r. /PRNewswire/ - Spółka American Capital Energy & Infrastructure ("ACEI") ogłosiła dziś, że Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), będąca organem amerykańskiego rządu ds. finansowania rozwoju, zatwierdziła dotację w formie bezpośredniego dofinansowania rzędu 50 mln USD na wsparcie budowy i funkcjonowania elektrowni Azura-Edo mającej powstać w pobliżu stolicy nigeryjskiego stanu Edo - Beninu. Budowa elektrowni Azura-Edo, która ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, obejmuje turbinę gazową z obiegiem otwartym o mocy 459MW. Stanowi ona pierwszy etap na drodze do budowy elektrowni o mocy 1 000MW.

Informacja została podana do publicznej wiadomości w dn. 5 sierpnia, podczas podpisania porozumienia w tej sprawie. W ceremonii zorganizowanej podczas pierwszego spotkania na szczycie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i państw afrykańskich wzięli udział Paul Hanrahan, dyrektor generalny i współzałożyciel ACEI, Elizabeth Littlefield, prezes i dyrektor generalny OPIC, oraz David Ladipo, dyrektor zarządzający Azura Power Holdings. Na trzydniowym szczycie, poświęconym dalszemu wzmacnianiu stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów świata, obecnych było blisko 50 wysokich rangą uczestników z Czarnego Lądu. Tematyka szczytu dotyczyła stosunków handlowych i inwestycji w Afryce i podkreślała zaangażowanie Ameryki w bezpieczeństwo w Afryce, a także rozwój gospodarczy i demokratyczny oraz sytuację miejscowej ludności.

Jeden z podmiotów stowarzyszonych ACEI zobowiązał się przeznaczyć kwotę sięgającą 130 mln USD na inwestycje w spółkę Azura Power Holdings Ltd. odpowiedzialną za realizację pierwszego i drugiego etapu projektu energetycznego Azura-Edo, a także przyszłe przejęcia i projekty realizowane od postaw na terytorium Nigerii. Oprócz OPIC i ACEI, międzynarodowa grupa inwestorów - lokujących środki w instrumenty dłużne i kapitałowe - zaangażowanych w realizację projektu obejmuje afrykańskie i europejskie fundusze infrastrukturalne, banki komercyjne oraz działające na rzecz rozwoju, a także władze samorządowe stanu Edo. Elektrownia Azura-Edo będzie pierwszym od ponad dekady niezależnym dostawcą energii w Nigerii.

"Jako inwestor wiodący w Azura Power Holdings, cieszymy się mogąc umożliwić OPIC odegranie kluczowej roli w projekcie energetycznym Azura Edo - powiedział Paul Hanrahan, dyrektor generalny i jeden z założycieli ACEI. - To właśnie stosunki z OPIC i innymi organizacjami pro-rozwojowymi stoją u podstaw strategii ACEI mającej na celu tworzenie i rozwój przedsiębiorstw energetycznych na dynamicznie rozwijających się rynkach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej".

"Udział OPIC w tym projekcie to sztandarowy przykład tego, jak pozyskujemy prywatny kapitał na rzecz wsparcia rozwoju na rynku afrykańskim i w krajach rozwijających się - stwierdziła Elizabeth Littlefield, prezes i dyrektor generalny OPIC. - Nieustanne niedobory energetyczne w Nigerii utrudniają wzrost i rozwój. Wsparcie ACEI przez OPIC pozwoli przyśpieszyć realizację projektu Azura-Edo, przyczyniając się tym samym do ogólnej poprawy potencjału energetycznego Nigerii, co z kolei będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu w regionie".

David Ladipo, dyrektor zarządzający Azura Power Holdings, dodał: "Zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w inwestycję Azura, nadzorowaną przez OPIC i American Capital, towarzyszy wsparcie merytoryczne dla naszych odpowiedników z sektora prywatnego, udzielane ze strony Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (ang. United States Agency for International Development; US AID). Wspomniane instytucje dostrzegły w nigeryjskiej branży energetycznej ogromny potencjał rozwojowy i zdecydowały się podjąć w tym kierunku zdecydowane i dynamiczne działania. Doceniamy ich wizję, duch partnerstwa i odwagę".

"Zgoda OPIC to kolejne osiągnięcie zespołu Azura, który we współpracy z podobnymi jednostkami w rządzie nigeryjskim podejmował niestrudzone wysiłki na rzecz budowy od podstaw pierwszego niezależnego przedsiębiorstwa energetycznego w ramach programu reform sektora energetycznego opracowanego przez gabinet prezydenta Goodlucka Johathana - powiedziała Lisa Pinsley odpowiedzialna w ACEI za inwestycje w Afryce. - Wachlarz umów zawartych w ramach projektu Azura-Edo stanowić będzie wzór dla całej branży i umożliwi dalszy rozwój sektora energetycznego po osiągnięciu mocy wyjściowej rzędu 459MW".

ACEI współpracuje z Power Africa - inicjatywą rządową prezydenta Baracka Obamy, koncentrującą się na wspieraniu rozwoju koniunktury i poprawie sytuacji gospodarczej w Afryce poprzez zwiększanie dostępu do ekologicznej i pewnej energii elektrycznej. Jako partner inicjatywy ACEI aktywnie realizuje inwestycje w afrykańskie przedsiębiorstwa energetyczne w celu tworzenia, rozwijania, finansowania i obsługiwania miejscowej infrastruktury energetycznej w Afryce Wschodniej, Zachodniej i Południowej. W przeciągu najbliższych czterech lat inwestycje te mogą osiągnąć łączną wartość rzędu 800 mln USD.

American Capital Energy & Infrastructure

Spółka American Capital Energy & Infrastructure realizuje inwestycje w aktywa infrastrukturalne na całym świecie, włączając zakłady energetyczne oraz sieci dystrybucyjne i przesyłowe, a także przeznaczone do transportu energii, produkcji paliw oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w branży energetycznej. ACEI wchodzi w skład American Capital Asset Management, LLC, podmiotu stowarzyszonego American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS) („American Capital”), zajmującego się zarządzaniem aktywami. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.ACEI.com.

American Capital

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) to notowana na giełdzie firma z branży kapitałowej zajmująca się zarządzaniem aktywami na całym świecie. W ramach swojej działalności American Capital inicjuje, zabezpiecza i prowadzi inwestycje w średniej wielkości fundusze typu private equity, finansowanie strukturyzowane, nieruchomości, energetykę i infrastrukturę oraz produkty strukturyzowane. Spółka zarządza aktywami o wartości 19 mld USD, włączając aktywa bilansowe oraz aktywa generujące opłaty będące w posiadaniu partnerów stowarzyszonych. Łączna wartość aktywów jakimi spółka zarządza (z uwzględnieniem aktywów strukturyzowanych) wynosi 84 mld USD. Poprzez podmiot stowarzyszony American Capital zarządza notowanymi na giełdzie American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) oraz American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF), których łączna wartość księgowa netto szacowana jest na ok. 11 mld USD. Działając w ośmiu oddziałach w Stanach Zjednoczonych i Europie, American Capital oraz jego podmiot stowarzyszony European Capital, angażują się w inwestycje o wartości od 10 do 750 mln USD. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.AmericanCapital.com.

OPIC

OPIC jest amerykańską instytucją finansową działającą na rzecz rozwoju. Pozyskuje ona prywatny kapitał w celu sprostania istotnym wyzwaniom rozwojowym, realizując tym samym politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Działając w sektorze prywatnym, OPIC pomaga amerykańskim przedsiębiorstwom nawiązywać kontakty na rynkach wschodzących, przyczyniając się do wzrostu obrotów, liczby miejsc pracy i możliwości rozwojowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. OPIC realizuje swoją misję, oferując inwestorom wsparcie finansowe, gwarancje, ubezpieczenie od ryzyka politycznego oraz pomoc w zakresie funduszy inwestycyjnych typu private equity.

Utworzona w roku 1971 jako amerykańska agencja rządowa, OPIC samodzielne finansuje swoją działalność, nie generując żadnych obciążeń dla amerykańskich podatników. OPIC oferuje swoje usługi nowo otwartym i rozwijającym się przedsiębiorstwom w przeszło 160 krajach świata. Dotychczas pomoc inwestycyjna OPIC objęła ponad 4 000 projektów o wartości przeszło 200 mld USD, generując ok. 76 mld USD w zakresie eksportu ze Stanów Zjednoczonych, oraz pomagając utrzymać ponad 278 000 amerykańskich miejsc pracy.

Azura Power Holdings Ltd.

Azura jest światowej klasy przedsiębiorstwem działającym na rzecz rozwoju branży energetycznej, utworzonym w celu rozwoju, budowy, pozyskiwania i obsługiwania zakładów energetycznych w Nigerii, a w przyszłości także w Afryce Zachodniej. Przy rozbudowywaniu i przejmowaniu niezależnych elektrowni gazowych w Nigerii, Azura dysponuje potencjałem w zakresie realizacji i finansowania projektów, a także specjalistyczną wiedzą spółki Amaya, będącej jej założycielem oraz American Capital Energy & Infrastructure, z którą współpracuje pod kątem inwestycyjnym. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.azurawa.com.

Powyższa wiadomość prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące. Informacje takie, dotyczące oczekiwanych wyników działalności American Capital Energy & Infrastructure i jej podmiotów stowarzyszonych są uzależnione od wielu czynników i zmiennych, w tym związanych z terminem zawarcia transakcji, zmianami stóp procentowych, dostępnością transakcji, zmianami sytuacji w regionie, w kraju lub na arenie międzynarodowej, oraz zmianami w zakresie warunków panujących w branżach, w których American Capital Energy & Infrastructure realizuje swoje inwestycje.

Źródło: American Capital Energy & Infrastructure

KONTAKT:

tel. +1-443-214-7070

Paul Hanrahan

Dyrektor generalny

-

Richard Santoroski

Dyrektor zarządzający

-

Lisa Pinsley

Kierownik ds. inwestycji w Afryce

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.08.2014, 14:39
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ