Newsletter

Origin Energy przechodzi na wsparcie Rimini Street

03.09.2021, 11:11aktualizacja: 03.09.2021, 11:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Czołową australijską spółkę energetyczną przekonał model wsparcia i możliwość redukcji kosztów.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że spółka Origin Energy, czołowy dostawca energii elektrycznej w Australii, przeszedł na wsparcie aplikacji e-Business Suite, Oracle Database, Fusion Middleware i Hyperion oferowane przez Rimini Street. Skorzystanie ze wsparcia Rimini Street dla oprogramowania Oracle pozwoli Origin Energy znacząco obniżyć swoje roczne opłaty za wsparcie i uniknąć procesu ciągłego wdrażania aktualizacji i zmian producenta, co da spółce możliwość skierowania własnych pracowników do realizacji inicjatyw biznesowych o wysokiej wartości.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005021/en/.

Przejście na Rimini Street obniża koszt i pomaga przyspieszać innowacje

Origin Energy jest dużym producentem energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz czołowym dostawcą usług z zakresu energii słonecznej i sieci szerokopasmowych. Origin jest także jednym z największych detalistów energii elektrycznej w Australii, posiadającym 4,3 mln kont klientów. Spółka w znaczącym stopniu polega na oprogramowaniu Oracle w zakresie kluczowych środowisk systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) (rozliczenia z klientami detalicznymi, rachunkowość finansowa, zarządzanie aktywami) i posiada ponad 100 instancji bazy danych.

„Odkryliśmy, że wśród największych kosztów obsługi naszych baz danych znalazły się konserwacja i wsparcie. Przyciągnęła nas przystępna cena i model wsparcia oferowane przez Rimini Street, ponieważ spółka dała nam możliwość istotnej redukcji naszych kosztów utrzymania bazy danych i uniknięcia dalszych aktualizacji w przyszłości” - powiedział Cameron Adams, dyrektor ds. architektury i usług baz danych w Origin Energy.

Migracja do chmury i przejście na ERP

„Origin w ostatnich latach migruje wszystkie zasoby aplikacyjne do chmury - dodał Adams. - Współpraca z Rimini Street pomogła nam jeszcze bardziej uprościć naszą działalność, a spółka stała się cennym elementem naszej ogólnej strategii IT. Co ważne, mogliśmy przesunąć część z naszych oszczędności na kosztach na działania o podwyższonej wartości, przy czym nasze zespoły skupiają się obecnie na bardziej aktywnej pracy z bazami danych, z ostatnio utworzonymi nowymi ramami wsparcia baz danych typu open source i migracją niektórych baz do PostgreSQL. Teraz, gdy otrzymujemy nowe zadania, najpierw przyglądamy się ofercie open source lub zarządzanym usługom”.

„Fenomenalne” wsparcie oprogramowania i szybki czas reakcji

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów, Rimini Street, Origin Energy otrzymała wsparcie głównego konsultanta technicznego o około 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo, Origin korzysta obecnie z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„W Rimini Street bezpośrednio dzwonisz do swojego głównego konsultanta technicznego albo zapisujesz swoje zgłoszenie w portalu i otrzymujesz telefon w ciągu około 10 minut” – powiedział Adams. „Wsparcie, jakie otrzymujemy w zakresie zdarzeń pierwszego poziomu, jest fenomenalne. Po drugiej stronie słuchawki siedzi ekspert, który wie, jakie pytania zadać i jak poprowadzić nas przez proces rozwiązania problemu”.

„W miarę jak firmy starają się uodpornić na nagłe, nieprzewidziane zdarzenia, takie jak pandemia, wiele organizacji musi nadal ograniczać koszty i utrzymywać nieefektywne rozwiązania - powiedział Daniel Benad, wiceprzewodniczący grupy i główny kierownik regionalny dla Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku w Rimini Street. - Na tym etapie mogą one przenosić cenne zasoby na inwestycje w rozwijanie swojej działalności i poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Niezależnie od pandemii, działy IT, które są obciążone aktualizacjami i zmianami niedodającymi zwykle żadnej nowej wartości, będą miały problem z poszukiwaniem sposobów na innowacje. Z przyjemnością wspieramy Origin w rozwijaniu jej własnego planu działania IT opartego o cele biznesowe”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005021/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.09.2021, 11:11
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ