Newsletter

ORLEN na Kongresie Polska Chemia: do zeroemisyjności wiedzie kręta droga, a nie autostrada bez limitu prędkości

11.06.2024, 09:53aktualizacja: 11.06.2024, 09:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/S. Leszczyński (1)
PAP/S. Leszczyński (1)
Rosnąca presja regulacyjna na branżę chemiczną wynika nie tylko z kompleksowych strategii, jak Fit for 55, ale i szeregu mniejszych, pozornie niezwiązanych z tym sektorem przepisów, dotyczących m.in. ochrony gleb, gospodarki wodnej, wylesiania. Zdaniem Jakuba Ruszela z Grupy ORLEN, każdy z nich wiąże się z koniecznością gigantycznych inwestycji, do których mniejsze firmy powinny móc się stosownie przygotować.

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością w ORLEN był gościem XI Kongresu Polska Chemia, największego wydarzenia dedykowanego tej branży na naszym kontynencie. Uczestniczył także w debacie, zatytułowanej „Regulacje - najsłabsze ogniwo transformacji?”, poświęconej wpływowi tempa i głębokości zmian w ustawodawstwie unijnym na kondycję tego kluczowego dla rozwoju i bezpieczeństwa Europy sektora.

„Jako olbrzymi gracz, na tym wymagającym rynku, jesteśmy adresatem absolutnie wszystkich zmian w prawie, również tych jedynie pośrednio związanych z redukcją emisji. Dlatego na regulacje i cele środowiskowe Unii Europejskiej patrzymy w sposób holistyczny: nie traktujemy każdego osobno, lecz dostrzegamy, jak przenikają się i tworzą spójną całość” – tłumaczył Jakub Ruszel.

Cel bowiem jest jasny i, jak wynika z badań prowadzonych we wszystkich krajach członkowskich, zrozumiały nie tylko dla naukowców czy elit, ale też europejskiego społeczeństwa: przeciwdziałanie zmianom klimatu stało się koniecznością. Pytanie nie polega więc na tym „czy?”, tylko: „jak?”. A w tej materii, zdaniem przedstawiciela ORLEN, przyszła pora na głęboką, poważną refleksję.

„Używając metafory, do neutralności klimatycznej wiodą dwie drogi: jedną jest autostrada bez żadnych limitów prędkości, drugą zaś kręta ścieżka, wymuszająca bezpieczniejszą, bardziej rozważną jazdę. Dziś możemy dokonać bilansu dystansu, pokonanego w ostatnich latach na autostradzie i stwierdzić, że najwyższa pora dokonać >>dekalibracji<< założonych celów i terminów na ich osiągnięcie” – stwierdził ekspert. 

Zielony Ład, podobnie jak wszystkie unijne przepisy, powinien spełniać wymogi tzw. dobrych regulacji, uwzględniających racjonalność podejmowanych środków, realną ocenę skutków i tempa wdrożenia, proporcjonalność, dobór właściwych wskaźników. Tymczasem, jak przypomnieli uczestnicy panelu podczas XI Kongresu Polska Chemia, dopiero za ok. 20 lat „zielone” produkty zrównają się cenowo z tymi nieobjętymi unijnymi regulacjami. To zaś stwarza olbrzymie zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu — nie tylko chemicznego. 

„Pierwsze symptomy tej refleksji są już zauważalne — to między innymi Manifest Polskiej Chemii, który razem tu przygotowujemy, jak i Deklaracja Antwerpska, przyjęta podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego. Oba dokumenty, opracowane i podpisane przez ekspertów, naukowców i przedsiębiorców, wzywają do uproszczenia oraz poszerzenia dostępu do środków publicznych dla zielonych inwestycji, skutecznej ochrony przed dumpingiem, wspierania rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej” – podkreślał przedstawiciel ORLEN. 

Dostosowywanie się do unijnych regulacji wiąże się również ze zmianą dotychczasowych strategii biznesowych firm z branży chemicznej. Jak zaznaczył Jakub Ruszel, ORLEN dostrzega w tym obszarze swoją kluczową rolę, jako jeden z liderów całego sektora.

„Kto pozostanie bierny, ten przegrywa już na starcie: dlatego chcemy i musimy prowadzić transparentny dialog z decydentami, aby na jak najwcześniejszym etapie formułować oczekiwania czy obawy branży, związane z kolejnymi regulacjami. Naszym zadaniem jest też informowanie kontrahentów i partnerów biznesowych, jak będzie zmieniać się rynek, również w perspektywie kilkunastu lat, aby mogli się do tego odpowiednio przygotować” – konkludował ekspert. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.06.2024, 09:53
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ