Newsletter

Oświadczenie Poczty Polskiej w związku z kontrolą poselską posłów Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego (komunikat)

19.06.2020, 19:38aktualizacja: 19.06.2020, 19:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Poczta Polska informuje:

Poczta Polska S.A. niniejszym informuje, iż 19 czerwca br. w siedzibie Spółki miała miejsce kolejna, już 4. w bieżącym roku, kontrola poselska realizowana przez Posłów Koalicji Obywatelskiej tym razem Marcina Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego.

Należy podkreślić, że posłowie prowadząc kontrolę poselską zobowiązani są do działania na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, jednak z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Część z informacji, których ujawnienia domagali się posłowie stanowi właśnie tajemnicę prawnie chronioną. Posłowie, choć zostali o tym poinformowani, naciskali na przedstawicieli Spółki nakłaniając ich do ujawnienia danych, które nasza Spółka jest zobowiązana chronić, na podstawie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji.

Poczta Polska S.A. pragnie poinformować opinię publiczną, iż Posłowie na Sejm – w opinii Spółki – przekroczyli zakres umocowania wynikający z art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Co więcej, posłowie używali podczas kontroli określeń, które mogły zostać odebrane jako rasistowskie i dyskryminujące w odniesieniu do uczestników spotkania reprezentujących Pocztę Polskę, poprzez użycie słów: „Państwo nie wyszli z buszu”, „to jest Bantustan” (co wprost nawiązuje do rasistowskich zachowań i praktyk stosowanych w RPA w dobie apartheidu) oraz innych zwrotów mających charakter pejoratywny. Jednocześnie deprecjonowana i umniejszana była rola kobiet wyznaczonych do udziału w spotkaniu z Parlamentarzystami poprzez próbę uciszania i odebrania im głosu, co – gdyby zaistniało w przestrzeni publicznej – mogłoby zostać uznane za element dyskryminacyjny.

Poczta Polska informuje, że bliskie są jej wartości wynikające wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej takie jak równość i zakaz dyskryminowania ze względu na płeć lub przekonania. W związku z powyższym wyrażamy głęboki sprzeciw wobec traktowania Poczty Polskiej będącej różnorodną wspólnotą ludzi tworzoną przez 80 000 pocztowców jako obiektu ataku i doraźnej gry politycznej.

W związku z zaistniałą sytuacją Poczta Polska rozważa skierowanie skargi do Pani Marszałek Elżbiety Witek na powyższe zachowania Posłów Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego.

Jednocześnie Poczta Polska pragnie wyraźnie podkreślić, iż nie ma nic do ukrycia, a wszelkie niezbędne informacje przekazywała i przekazuje na bieżąco właścicielowi, którym jest Skarb Państwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2020, 19:38
Źródło informacji Poczta Polska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ