Newsletter

PKP CARGO SA (26/2024) Decyzja Zarządu o rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

11.06.2024, 18:00aktualizacja: 11.06.2024, 18:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 26/2024

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka", "PKP CARGO") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2024 z dnia 27 maja 2024 r. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o jednostronnym rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna ("ZUZP") oraz Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. ("Porozumienie Walentynkowe").

Powyższa decyzja została poprzedzona przedłożoną Związkom Zawodowym działającym w PKP CARGO propozycją zawarcia porozumienia o rozwiązaniu ZUZP oraz Porozumienia Walentynkowego z dniem 31 grudnia 2024 r., która zakończyła się niepowodzeniem.

ZUZP i Porozumienie Walentynkowe zostaną rozwiązane z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 11 czerwca 2026 r.

Decyzja Zarządu jest jednym z działań podejmowanych przez Zarząd mających na celu uzyskanie stabilności finansowej Spółki i poprawy jej rentowności oraz odzyskanie silnej pozycji rynkowej PKP CARGO S.A. To kolejny krok Zarządu w zakresie optymalizacji obszaru kosztowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 18:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ