Newsletter

Poczta Polska uzyskała pozytywny wynik audytu Q-Doręczeń

18.09.2023, 15:28aktualizacja: 18.09.2023, 15:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Poczta Polska utrzymuje status kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania w zakresie Q-Doręczenia. Spółka przeszła pomyślnie audyt Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, który zgodnie z wymogami eIDAS należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Wynik kontroli potwierdza wysoki poziom zgodności i jakości cyfrowej usługi Poczty Polskiej.

Q-Doręczenia przeszły wzorowo audyt recertyfikacyjny oceny zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) oraz powiązanymi z nim normami:

- ETSI EN 319 401 - dotyczy podpisów elektronicznych i infrastruktury oraz ogólnych wymagań polityki dla dostawców usług zaufania;

- ETSI EN 319 521 - dotyczy polityki i wymagań bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Podczas trzydniowego procesu, poprzedzonego dokładnym audytem dokumentacji wewnętrznej, Dział Zarządzania Systemami Usług Zaufania Centrum Transformacji Cyfrowej stanął na wysokości zadania. Udzielał odpowiedzi na szereg pytań audytora wiodącego ze słowackiej firmy QSCert i przedstawiał dowody na zgodne z przepisami ogólnoeuropejskimi zarządzanie systemem RDE.

Co istotne, specjalny raport, potwierdzający zgodność świadczenia usługi z wymaganiami eIDAS, został przesłany do organu nadzoru nad dostawcami usług kwalifikowanych, którym w Polsce jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Uzyskane wyniki audytu dowodzą, że Poczta Polska nie tylko utrzymuje swój status kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania, ale również nieustannie podnosi poprzeczkę dla jakości i zgodności w obszarze Q-Doręczeń.

„Poczta Polska sukcesywnie poszerza cyfrowe portfolio produktowe, dostosowując się do najnowszych trendów w dziedzinie nowych technologii. Konsekwencją naszego innowacyjnego podejścia są m.in. Q-Doręczenia. Pionierska e-usługa Poczty jest odpowiedzią na potrzeby klientów, ułatwiając im codzienną komunikację z podmiotami niepublicznymi bez konieczności wychodzenia z domu. Pozytywny wynik audytu Rejestrowanego Doręczenia elektronicznego, który otrzymaliśmy, potwierdza, że nasz cyfrowy produkt spełnia najwyższe europejskie standardy oraz najbardziej wygórowane wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa” - podkreśla Wojciech Krysztofik, wiceprezes Poczty Polskiej.

Czym jest usługa Q-Doręczeń Poczty Polskiej?

Q-Doręczenia to kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która tak jak e-Doręczenia, jest usługą zaufania. Obie usługi umożliwiają elektroniczną korespondencję tożsamą z listem poleconym, gwarantują dokładny czas nadania i odbioru dzięki kwalifikowanemu znacznikowi czasu oraz zapewniają weryfikację tożsamości odbiorcy poprzez uwierzytelnienie środkiem identyfikacji elektronicznej, czyli np. profilem zaufanym, e-dowodem czy przez aplikację mObywatel. e-Doręczenia zapewniają komunikacje z podmiotami publicznymi, natomiast Q-Doręczenia jako usługa dodatkowa komunikację z podmiotami niepublicznymi, tj. osobami fizycznymi i firmami.

Poczta Polska, jako dostawca Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego Q-Doręczenia jest wpisana do rejestru dostawców usług zaufania (usługi kwalifikowane), otrzymała certyfikat dostawcy usług zaufania w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Kilka słów o e-Doręczeniach

Rozwój tej usługi prowadzi do stopniowego zaprzestania przesyłania papierowych listów poleconych między administracją a obywatelami/firmami. Dzięki e-Doręczeniom obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej.

e-Doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, mamy pewność, że korespondujemy z daną osobą/instytucją. Ponadto e-Doręczenia umożliwiają weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (takich jak data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).

Źródło informacji: Poczta Polska S.A.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 15:28
Źródło informacji Poczta Polska S.A.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii