Newsletter

Biznes i finanse

POLICE SA (2/2022) Podjęcie przez spółkę stowarzyszoną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC.

25.01.2022, 17:14aktualizacja: 25.01.2022, 17:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2022

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent") informuje o podjęciu w dniu 25 stycznia 2022 roku przez Zarząd spółki z grupy kapitałowej Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "Spółka Stowarzyszona") uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 roku (dalej: "Umowa EPC"), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 roku, zawartej pomiędzy Spółką Stowarzyszoną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: "Wykonawca").

Zarząd Spółki Stowarzyszonej, po weryfikacji formalnej i merytorycznej ocenie przedmiotu Propozycji Zmian, postanowił o przyjęciu warunków uzgodnionych przez Spółkę Stowarzyszoną z Wykonawcą i zawarciu aneksu nr 3 do Umowy EPC (dalej: "Aneks nr 3").

O Propozycji Zmian Emitent poinformował w raportach bieżących nr 32/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, nr 40/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku oraz nr 41/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku.

Aneks nr 3 przewiduje m.in.:

- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR,

- wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy,

- zmianę załącznika do Umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych Umową EPC.

Zawarcie Aneksu nr 3 nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że zawarcie Aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Spółki Stowarzyszonej.

Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki Stowarzyszonej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Stowarzyszonej w dniu 25 stycznia 2022 roku.

O dalszych krokach związanych z podpisaniem Aneksu nr 3 Emitent poinformuje niezwłocznie w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2022, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ