Newsletter

PZU SA (3/2024) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej PZU SA przez akcjonariusza

12.02.2024, 17:14aktualizacja: 12.02.2024, 17:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 3/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 12 lutego 2024 roku Spółka otrzymała od Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza PZU SA, reprezentowanego przez PTE Allianz Polska S.A., zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatury Pana Andrzeja Jarczyka na członka Rady Nadzorczej PZU SA, w związku ze zwołaniem na dzień 15 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ").

PZU SA przekazuje w załączeniu otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji kandydata celem umożliwienia pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed NWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii