Newsletter

REDAN SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

24.11.2022, 18:39aktualizacja: 24.11.2022, 18:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 532 68 594 14 619 15 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 986) (3 589) (637) (787)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 610) (4 984) (2 050) (1 093)
Zysk (strata) netto (9 610) (4 984) (2 050) (1 093)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 769 4 023 591 883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (884) (128) (189) (28)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 198) (3 861) (469) (847)
Przepływy pieniężne netto, razem (313) 34 (67) 7
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,27) (0,14) (0,06) (0,03)
wg stanu na dzień 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 67 778 63 054 13 918 13 709
Aktywa obrotowe 54 514 41 375 11 194 8 996
Aktywa trwałe 13 264 21 679 2 724 4 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 663 59 329 15 126 12 899
Zobowiazania długoterminowe 8 736 8 640 1 794 1 879
Zobowiązania krótkoterminowe 64 927 50 689 13 333 11 021
Kapitał własny (5 885) 3 725 (1 208) 810
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 333 7 764
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,16) 0,10 (0,03) 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 18:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.