Newsletter

Rekordowe spłaty Grupy Kredyt Inkaso w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022

27.08.2021, 10:22aktualizacja: 27.08.2021, 10:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kredyt Inkaso opublikowało skonsolidowany i jednostkowy raport finansowy za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. Po raz pierwszy w 20-letniej historii firmy przekroczona została granica 70 mln zł pochodząca z wpłat w jednym kwartale. Spółka wypracowała również bardzo dobre wyniki i przychody netto w wysokości 46,4 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z wiodących polskich podmiotów branży zarządzania wierzytelnościami, osiągnęła rekordowe wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022, obejmującego okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Pomimo trudnego okresu pandemicznego Grupa zanotowała 33-procentowy wzrost spłat, które osiągnęły rekordową wartość 70,8 mln zł, wobec 53,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa osiągnęła przychody netto na poziomie 46,4 mln zł, EBITDA gotówkowa wyniosła 44 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł. Dla porównania, w poprzedzającym roku obrotowym 2020/2021 przychody w I kwartale kształtowały się na poziomie 37 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,2 mln zł.

„Ubiegły kwartał był rekordowy pod względem wpłat w historii firmy. Nie jest to jednak dla nas zaskoczenie, bo dobre wyniki odzwierciedlają konsekwentnie wprowadzaną przez nas strategię. Postawiliśmy w niej na poprawę efektywności operacyjnej - mówi Barbara Rudziks, wiceprezes zarządu odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne. - Już dziś jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych portfeli. Chcemy kontynuować ten wzrostowy trend Kredyt Inkaso nie tylko w najbliższym, ale też długim terminie”.

„Firma pozyskała wielu doświadczonych ekspertów z branży zarządzania wierzytelnościami i to między innymi dzięki synergii kompetencji oraz ścisłej współpracy z wieloletnim zespołem stajemy się coraz bardziej skuteczną organizacją. Sprzyja to realizacji naszych celów biznesowych i coraz wyraźniej widać postęp zarówno wynikowy jak i rozwojowy” - powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Warto dodać, że Grupa Kredyt Inkaso zamknęła rok obrotowy 2020/2021 z przychodami netto na poziomie 200,3 mln zł, a wynik ten stanowił wzrost o 55 proc. względem roku poprzedniego. Zysk netto ukształtował się z kolei na poziomie skonsolidowanym w kwocie 45,5 mln zł. Kredyt Inkaso przygotowuje się również obecnie do emisji obligacji. 26 sierpnia br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził prospekt emisyjny, w ramach którego przeprowadzane mogą zostać prospektowe emisje obligacji publicznych do łącznej kwoty 150 mln zł. Pierwsza emisja planowana jest już na jesień tego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki.

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

KONTAKT:

e-mail: press@kredytinkaso.pl

tel. kom. +48 602 500 894

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.08.2021, 10:22
Źródło informacji Kredyt Inkaso
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.