Newsletter

Rozszerzony zakres rzeczowy projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap”

24.02.2021, 08:30aktualizacja: 24.02.2021, 08:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Wodociągi Białostockie - Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków
Fot. Wodociągi Białostockie - Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków
Realizowany przez Wodociągi Białostockie, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap” został rozszerzony o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach w Białymstoku.

Z wybudowanych już sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzenia projektu, mogą korzystać mieszkańcy ulic: Nowakowskiego, Zawady-Lodowej-Chmielowej, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej i Przytorowej. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w tych ulicach wynosi ponad 3 km. Pod koniec listopada 2020 roku „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. podpisały z P.P.U. „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent, Spółka Jawna z Białegostoku cztery umowy na realizację sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzonego zakresu projektu, w ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26). Sieć kanalizacji sanitarnej w ramach rozszerzonego projektu zostanie wybudowana również w ulicy Rzędziana (Kontrakt 25). Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” z Białegostoku - na początku grudnia ubiegłego roku rozpoczął roboty w tej ulicy. Jednak już w styczniu br. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Wznowienie robót nastąpi po poprawie warunków pogodowych. Dodatkowo w ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej, Polnej, Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa. Zakończenie wszystkich prac w tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z wygód związanych z bezpośrednim odprowadzaniem ścieków do systemu kanalizacyjnego i dalej, do białostockiej oczyszczalni ścieków.

Rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji dwóch największych kontraktów, wykonywanych w ramach projektu: „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków (Kontrakt 3)” oraz „Modernizacja stawów na terenie SUW w Wasilkowie (Kontrakt 6”). Hermetyzacja polega na budowie specjalnych przykryć obiektów oczyszczalni, zaś dezodoryzacja - na montażu zaawansowanych technicznie instalacji, efektywnie oczyszczających zgromadzone w obiektach powietrze (ograniczając powstające odory o około 95 procent). Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią koronowirusa i wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych zmodernizowane, pierwsze obiekty, po ich zhermetyzowaniu i zainstalowaniu instalacji do dezodoryzacji, przygotowywane są do rozruchu i ruchu próbnego. Ruch próbny ma na celu uzyskanie zakładanych parametrów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie stabilnych efektów hermetyzacji obiektów i oczyszczania powietrza oraz wymaganej redukcji odorów.

W listopadzie 2020 roku, w ramach drugiego z wymienionych zadań, zakończono modernizację jednego ciągu stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie. Woda powierzchniowa z tego ciągu stawów już jest pobierana i poddawana uzdatnianiu w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców Białegostoku i Gminy Wasilków. Zakończenie robót na pierwszym ciągu stawów umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych na drugim ciągu stawów infiltracyjnych. Obecnie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano realizację tego zadania. Po ustaniu ujemnych temperatur prace zostaną wznowione.

Łączna wartość robót zrealizowanych do końca 2020 r. w ramach projektu wyniosła 107 mln (netto). Unia Europejska dotychczas dofinansowała projekt kwotą ponad 75 mln zł. Więcej informacji na temat postępu prac w ramach projektu można uzyskać na stronie http://projekt-wodociagibialystok.pl/.

Nazwa beneficjenta: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 24.02.2021, 08:30
Źródło informacji „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.