Newsletter

Serie wydarzeń Street Smart i Street Light organizowanych przez Rimini Street i adresowanych do kadry zarządzającej gromadzą tysiące dyrektorów ds. doświadczeń, przywódców z sektora IT i finansów z całego świata w wyjątkowej społeczności

09.06.2023, 09:46aktualizacja: 09.06.2023, 09:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Coraz więcej liderów opinii, analityków i uczestników otwarcie przedstawia wyzwania, możliwości, strategie i konkurencyjne informacje, pomagając sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--  

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005385/pl/.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, odnotował znaczący wzrost liczby uczestników serii wydarzeń Street Smart i Street Light skierowanych do kadry zarządzającej. Ostatnie wydarzenie Street Smart, które odbyło się 23 maja 2023 r. w Tokio (Japonia), zgromadziło niemal 200 wpływowych dyrektorów ds. doświadczeń i przywódców z sektora IT.

Uczestnicy globalnych wydarzeń Rimini Street cieszących się coraz większą popularnością uznają i doceniają wyjątkową jakość dialogu, możliwość nawiązania nowych kontaktów regionalnych i branżowych oraz przynależność do ekskluzywnej społeczności dynamicznych profesjonalistów gotowych, by pomagać sobie nawzajem w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i makroekonomicznym oraz ich skutecznym pokonywaniu. Wydarzenia obejmują prezentacje branżowych wizjonerów i klientów, którzy dzielą się swoją wizją, realizowanymi projektami, odniesionymi sukcesami i wyciągniętymi wnioskami z kolegami po fachu.

Podczas zorganizowanego niedawno wydarzenia Street Smart jeden z uczestników należących do grona klientów stwierdził: „na rynku jesteśmy konkurentami, lecz podczas Street Smart jesteśmy przyjaciółmi, którzy wymieniają się pomysłami sprzyjającymi rozwojowi działalności i odnoszeniu sukcesów w branży”.

Street Smart - wyjątkowa seria globalnych wydarzeń dla klientów Rimini Street

Street Smart cieszy się reputacją wysoce cenionego wydarzenia adresowanego do dyrektorów ds. doświadczeń, przywódców z sektora IT i finansów, umożliwiającego im prezentowanie i omawianie wizji, pomysłów, informacji, doświadczeń, najlepszych praktyk i innowacji w poufnym i bezpiecznym środowisku.

Wydarzenia Street Smart odbyły się dotychczas w Australii, Brazylii, we Francji, w Izraelu, Japonii, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Zjednoczonym Królestwie i USA, a miast - gospodarzy wydarzeń Street Light ma ciągle przybywać. Każde wydarzenie stanowi starannie opracowane doświadczenie i rozmowę ukierunkowaną na kwestie regionalne z zachowaniem globalnej perspektywy. Od analityków finansowych po szerokie grono klientów Rimini Street w roli prelegentów, tematyka rozmów koncentruje się na pomaganiu liderom w poznawaniu trendów, narzędzi i technologii niezbędnych do realizacji z nawiązką założonych celów biznesowych w zakresie ograniczenia kosztów, zwiększenia zysków i przyspieszenia wzrostu. Od cyberbezpieczeństwa, interoperacyjności, niedoborów talentów i umiejętności po wymagania członków zarządów i udziałowców - każda sesja zapewnia świeże spojrzenie na omawiane kwestie, bez wpływu jakichkolwiek zamiarów handlowych, a wszyscy uczestnicy biorą w niej udział bezpłatnie.

Street Light, czyli ścisła koncentracja na wartości

W uzupełnieniu prowadzonej na większą skalę serii Street Smart, wydarzenia Street Light oferują ukierunkowane sesje poświęcone określonemu zagadnieniu, prowadzone przez dyrektora wyższego szczebla Rimini Street i adresowane do dyrektorów ds. doświadczeń, przywódców z sektora IT i finansów. Podczas tych spotkań prowadzonych w duchu bardziej kameralnej debaty uczestnicy współpracują w zakresie strategii i rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji mających na celu stymulację wzrostu i rentowności w biznesie.

Strategie i rozwiązania zamiast sprzedaży

„W przeciwieństwie do bardzo licznych wydarzeń sponsorowanych przez dostawców technologii, nasze wydarzenia Street Smart i Street Light mają sprzyjać przywództwu myśli, a nie zwiększeniu sprzedaży - powiedział Seth Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. - Koncentrujemy się na wspieraniu społeczności inteligentnych przywódców, których cechuje ciekawość i którzy są gotowi udzielać sobie nawzajem wsparcia, nawiązując istotne relacje partnerskie w celu rozszerzenia dostępnego ekosystemu wiedzy. Zapewniamy bezpieczną przestrzeń dla bardziej wnikliwych rozmów i zacieśnionych więzi, dzięki którym nasi uczestnicy mogą odnosić sukcesy w realizacji zamierzonych celów informatycznych i organizacyjnych”.

„Nasze wydarzenia Street Smart i Street Light nieustannie przynoszą szereg istotnych korzyści naszym gościom, którzy cenią sobie otwartość prowadzonych rozmów oraz głębię przekazywanej sobie wiedzy. Nie sposób zaprzeczyć zaangażowaniu na rzecz tej platformy, skoro niektóre sesje ciągną się godzinami ze względu na ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie uczestników” - dodał Eric Helmer, dyrektor ds. technologii i lider opinii w Rimini Street.

„Zdecydowany apetyt na kolejne wydarzenia Street Smart i Street Light skutkuje ogłoszeniem kolejnych dat i miast w ramach kalendarza wydarzeń zaplanowanych w drugiej połowie roku. Jesteśmy zaszczyceni poziomem entuzjazmu i cieszymy się z możliwości rozszerzenia społeczności liderów współpracujących ze sobą w celu zapoczątkowania kolejnej ery innowacji i wzrostu gospodarczego napędzanego technologią” - powiedziała Anita Blackwood, wiceprezes ds. globalnych wydarzeń w Rimini Street.

Zobacz kalendarz najbliższych wydarzeń Rimini Street na stronie https://www.riministreet.com/company/events/ i dołącz osobiście, by prowadzić wyjątkowe rozmowy w gronie liderów opinii, dzieląc się najlepszymi praktykami i spostrzeżeniami.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają klienci spółki i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005385/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2023, 09:46
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ