Newsletter

SHOPER SA (12/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

15.05.2024, 17:52aktualizacja: 15.05.2024, 17:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu

Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu

Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 15.05.2024, 17:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ