Newsletter

Biznes i finanse

SKOTAN SA (26/2022) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D

12.08.2022, 19:45aktualizacja: 12.08.2022, 19:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 26/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach obniżenia kapitału zakładowego Skotan S.A. ("Spółka") z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. złożył oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pod kodem ISIN PLSKTAN00010. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje iż zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 sierpnia 2022 r., 12 sierpnia 2022 r. jest datą przeprowadzenia w systemie depozytowym operacji zamiany dotychczasowych akcji Spółki serii A, B i C w związku ze zmianą ich wartości nominalnej z 2,44 zł na akcję do 1,00 zł na akcję, bez zmiany liczby tych akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.08.2022, 19:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.