Newsletter

Biznes i finanse

Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia – dokąd zmierzamy? Kongres ESG Polska Moc Biznesu przyniósł odpowiedzi

19.11.2021, 15:14aktualizacja: 19.11.2021, 15:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polska Moc Biznesu
Polska Moc Biznesu
Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza? Jaka jest rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Jakie znaczenie ma kultura, sport i rodzina w rozwoju jednostki i grup społecznych? Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy? To tylko kilka z pytań na jakie odpowiadali eksperci pierwszego dnia Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 3-5 listopada w Warszawie.

Marian Kmita, będący dyrektorem ds. Sportu w Telewizji Polsat podczas swojego wystąpienia zauważył, że w Polsce brakuje apolitycznego planu na aktywizację fizyczną społeczeństwa. Planu, który będzie kontynuowany przez kolejne ekipy rządzących. Misją mediów sportowych jest pokazywanie pełnej panoramy uprawianych sportów. Jednocześnie trzeba pamiętać o ograniczeniach związanych z czasem antenowym, co utrudnia promocję sportów niszowych.

Obejrzyj wideo: Rola mediów w popularyzacji sportu - Marian Kmita. Polska Moc Biznesu

„Z mojej perspektywy jako pracownika Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uczestnictwo w kulturze jest bardzo wysokie i jest to budujące. Ucieszył mnie widok kolejki po bilety w konkursie szopenowskim, w których stali przede wszystkim młodzi ludzie. Na pewno temat przeniesienia kultury do funkcjonowania online jest ważną kwestią do analizy. Jako Ministerstwo przekazujemy środki na inicjatywy kulturalne, także w ramach stypendiów i konkursów. W decyzjach o mecenacie nad działalnością kulturalną czasem dokonujemy rozróżnienia między liczebnością gminy, mając na uwadze finansowanie. Większość budżetu ograniczamy do działań w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Środki są dystrybuowane w moim poczuciu sprawiedliwie, a wykorzystywane dobrze, choć oczywiście zawsze mogłoby być ich więcej. Pamiętajmy, że część działań kulturowych należy do samorządów oraz prywatnych mecenasów. Nowy sposób funkcjonowania ośrodków kulturalnych szybciej zmienia się w małych miejscowościach niż w dużych aglomeracjach. Jest to naprawdę zadziwiające, jeśli chodzi o wysoki poziom artystyczny i merytoryczny” – komentował Mateusz Adamkowski z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Obejrzyj wideo: Czemu kontakt młodych z kulturą kończy się po szkole? - Mateusz Adamkowski

Kongresowi Polska Moc Biznesu ESG pierwszego dnia towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie, jakim był „potok społeczny” pn. „Ludzka Twarz Biznesu – Równy Start dla Każdego”. Był to głos 12 organizacji pozarządowych działających na pierwszej linii frontu i szukających rozwiązań dla blisko 6 tysięcy młodych ludzi, którzy co roku opuszczają polskie domy dziecka.

Koordynatorką projektu Ludzka Twarz Biznesu była Renata Fijałkowska, która tak skomentowała spotkanie.

„Podczas panelu Ludzka Twarz Biznesu omawialiśmy sytuację osób w jakiś sposób wykluczonym. Są to osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W każdej z tych grup jest kapitał, każdą z tych grup warto wesprzeć, dlatego zapraszamy do współpracy i do wsparcia naszych inicjatyw”.

Czym jest i jak się objawia odpowiedzialność organizacji wobec społeczeństwa

„Jestem tutaj po to by reprezentować organizacja pozarządowe. Trzeci sektor w ostatnich latach mocno współpracuje z biznesem, czyli korzysta z jego zasobów nie tylko tych finansowych, ale też kadrowych. Dobrze zdiagnozowany lokalny problem przez organizacje pozarządowe można rozwiązać przy wspólnym stole z biznesem. Wychowankowie domów dziecka mogą korzystać ze zorganizowanych wakacji, szkoleń, czy praktyk. Duże firmy we współpracy z organizacjami stworzyły wiele skutecznych programów wsparcia. Organizacje pozarządowe nie powinny bać się iść do dużego biznesu i rozmawiać o tym co mogą razem zrobić” – komentowała Renata Fijałkowska

Obejrzyj wideo: Odpowiedzialność społeczna w DNA przedsiębiorstwa - Renata Fijałkowska

Małgorzata Janik-Jankowska zwróciła uwagę na wartość dzisiejszych spotkań.

„Możemy rozmawiać jako praktycy, ale też umiemy siebie słuchać. Wielką wartością była możliwość podzielenia się swoją wiedzą i propozycjami zmian, jakie już wypracowaliśmy”.

Damian Szwagierczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Domy Dziecka w Skopaniu, a jednocześnie dyrektor domu dziecka, opowiedział o codzienności swojej placówki.

„Domy dziecka obecnie przeszły wiele zmian i określamy je jako „domy dla dzieci”, gdzie przebywa do 14 wychowanków. Mieszkańcy sami piorą, sami gotują, sami zmieniają wystrój swoich pokoi. Rozwijają swoje pasje. Dzięki temu mogą też weryfikować swoje przyszłe plany życiowe. Mają możliwość zrobienia prawa jazdy, zanim opuszczą ośrodek. Nasza młodzież z placówek opiekuńczych jest fantastyczna i przygotowana do życia w społeczeństwie, skłonna do zaangażowania i pracy na rzecz wspólnego dobra”.

Artur Beck podkreślił, że organizatorom Kongresu zależy na rozwoju tego społecznego aspektu, jakim jest uczestnictwo w nim organizacji pozarządowych, oraz możliwość nawiązania przez nie dialogu we współpracy z instytucjami państwowymi oraz biznesem.

Wydarzeniem symbolicznym panelu Ludzka Twarz Biznesu było złożenie przez jego uczestników na ręce Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg postulatów dotyczących usamodzielniania młodzieży z domów dziecka.

Drugi dzień debat prowadzony był w perspektywie: Gospodarka, w triadzie Ekologia-Społeczeństwo-Gospodarka (ESG). Premier Mateusz Morawiecki zaakcentował szanse dla polskiej gospodarki, które stwarza proces wychodzenia świata z koronakryzysu.

Obejrzyj wideo: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów: PMB to spotkanie horyzontów, pomysłów i ludzi

Po dwóch latach od wybuchu pandemicznego kryzysu światowa gospodarka nadal boryka się z jego skutkami. Polska gospodarka na tym tle radzi sobie świetnie i ma szansę odbudować się szybciej od innych. Co więcej, urządzanie światowych rynków na nowo nasi przedsiębiorcy mogą wykorzystać na wzmocnienie swojej pozycji. By tak się stało, trzeba wesprzeć polskie firmy w ekspansji na zewnątrz, do polski zaś przyciągnąć inwestycje, m.in. w ramach budowanych na nowo łańcuchów dostaw.

Takie są główne konkluzje z przeprowadzonych debat, podczas Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu, którego gospodarzem są organizacje pozarządowe: Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Turbulencje światowej gospodarki z polską szansą

Wątki poruszone przez Prezesa Rady Ministrów rozwinął Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

„Zbliżamy się już do terminu dwóch lat, od kiedy koronawirus pojawił się w Chinach i to pozwala na spojrzenie na skutki pandemii z perspektywy długookresowej. Z tej perspektywy widać, że znaleźliśmy się w przełomowym momencie – i to nie tylko gospodarki polskiej, ale i światowej – mówił Paweł Borys. – Okazało się, że globalizacja gospodarki, która przyniosła stabilizację w ciągu kilku ostatnich dekad, doprowadziła m.in. do wydłużenia łańcuchów dostaw. Trwająca już prawie dwa lata pandemia wywołała największe zaburzenia w gospodarce światowej od blisko stu lat. Weszliśmy w okres potężnych turbulencji, które wywołują bardzo gwałtowne wahania koniunktury, zarówno w gospodarce polskiej jak i światowej, a jedną z przyczyn jest zdestabilizowanie zbudowanych w ciągu ostatnich 20 lat łańcuchów dostaw. Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest rynek motoryzacyjny, na którym brak głównie półprzewodników doprowadził do zahamowania produkcji w wielu zakładach” – kontynuował prezes PFR.

To sprawiło, że USA czy kraje Europy Zachodniej dążą do ponownego zbliżenia miejsca produkcji komponentów do zakładów produkcyjnych. Polska może być beneficjentem tego zjawiska, bo z takimi przenosinami z dalekiej Azji wiążą się nowe inwestycje, które mogą być lokowane w naszym kraju. Inwestycje są zaś bardzo ważne, bo w perspektywie kolejnych dwóch lat – a tyle zdaniem Prezesa PFR może trwać wychodzenie z koronakryzysu – może nastąpić spowolnienie gospodarki. Unikniemy tego w Polsce, jeśli inwestycje publiczne i prywatne będą rosły powyżej 7 proc.

Obejrzyj wideo: Polska Moc Biznesu: Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Zdecyduje społeczny wymiar kapitału

Paweł Borys wziął także udział w głównym czwartkowym panelu, rozpoczynającym cykl sześciu kolejnych debat pt. „Silna gospodarka szansą na rozwój polskiego społeczeństwa”.

Prezes PFR zwrócił w dyskusji uwagę na kluczową zmianę, jaka od pewnego czasu dzieje się w gospodarce.

„Z perspektywy zmian w gospodarce światowej to, co nazywamy kapitałem społecznym, czyli wartość relacji w pracy, wiedzy, odgrywa coraz większą rolę – mówił Paweł Borys. – Gospodarka światowa to nie jest już ta gospodarka oparta o produkcję, technologie – dziś jest to gospodarka oparta o bardzo zaawansowane usługi, gdzie kluczem jest wiedza. Na znaczeniu traci kapitał materialny: finansowy „fizyczny”, a na znaczeniu zyskuje kapitał ludzki. Rozumiany głównie jak pewien zasób wiedzy z jednej strony, a z drugiej – jako zmieniający się sposób pracy”.

Jak podkreślał Prezes PFR, edukacja jest niezwykle ważna we współczesnej gospodarce – i to nie tylko w odniesieniu do młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy, ale i dla już zatrudnionych. Musimy szybko zmieniać kompetencje, uzyskiwać kompetencje przyszłości – odpowiadające potrzebom społeczeństwa i gospodarki XXI wieku – a w tym celu często się przekwalifikowywać czy wręcz zmieniać zawód. To jest bardzo ważne szczególnie dla polskiej gospodarki, bo jednym z kluczowych wyzwań jest dopasowanie kwalifikacji, kompetencji pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Sposób pracy zmienia się choćby dlatego, że zmienia się sposób przepływu informacji, ważną rolę odgrywają media społecznościowe, wiele prac odbywa się w sposób projektowy. Relacje odgrywają więc ważną rolę: umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. – Dlatego dziś trudno jest zbudować biznes, który odnosi sukces, jeśli w firmie nie ma kultury opartej o dobrą współpracę, kreatywność, o dobrą komunikację wewnętrzną – konkludował Paweł Borys.

Obejrzyj wideo: Kto rządzi światem? Finansiści, politycy czy informatycy? - Paweł Jakubik, Microsoft

Obejrzyj wideo: Czy gospodarka może się umacniać bez kapitału społecznego? - Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju

Od eksportu po zrównoważony rozwój

Podczas kolejnych debat ich uczestnicy – przedstawiciele rządu i samorządów, biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych – zastanawiali się nad sposobami wsparcia dla polskiej gospodarki w nowej normalności. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii internacjonalizacji polskich firm i szukania narzędzi, które pomogłyby im w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych. Jak orzekli dyskutanci, nie może się to dziać bez wsparcia instytucjonalnego dla polskiego eksportu.

W centrum zainteresowania były też wyzwania dla polskiej gospodarki, jakie stwarza cyfryzacja i zrównoważony rozwój. Podczas jednego z paneli dyskutowano też o roli kobiet – w społeczeństwie i w gospodarce.

Warto przypomnieć, że podobnie jak w środę, wstępem do kongresowych zdarzeń było śniadanie prasowe. Podczas niego goście mieli okazję zapoznać się z założeniami biologizacji, czyli odnowienia potencjału ziemi rolnej, przedstawionymi przez Katarzynę Serokę z Fundacji Terra Nostra. Zaś Monika Dyląg-Sajór, Zastępczyni Komisarza Sekcji Polskiej z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu opowiedziała o polskiej obecności na światowych wystawach EXPO, zwłaszcza obecnej, odbywającej się w Dubaju.

Obejrzyj wideo: Katarzyna Seroka, Fundacja Terra Nostra

W trzecim dniu kongresu (5.11), którego tematem przewodnim była EKOLOGIA uczestnicy debat zastanawiali się jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, skupiając się na kluczowych dla ekologii kwestiach, jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Obejrzyj wideo: Na jakie technologie najbardziej liczymy? - Wojciech Kamieniecki

Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawił swój punkt widzenia dotyczący rozwoju zielonych technologii. - Również nie mogę się nadziwić, dlaczego podczas boomu inwestycyjnego nawet nie staraliśmy się w tym procesie uczestniczyć jako polskie firmy? Mając na uwadze tę naukę podchodzimy bardziej rozważnie do innowacji w zieloną energię. Jako Polska i jako Europa chcemy odzyskać pozycję lidera ekotechnologii w gospodarkach światowych. Jak to można zrobić z perspektywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Poprzez wsparcie NCBIR w zakresach pomysłów, projektów badawczych, finansowania, reprezentowania na arenie międzynarodowej i łączenia z zagranicznymi podmiotami. Nie wypracujemy jednak tego sukcesu bez współpracy z biznesem Dyrektor NCBIR opisał zalety wodoru jako nowego źródła energii. Gospodarka oparta na wodorze jest bardzo atrakcyjną perspektywą. Wodór mimo swoich niewielu wad, jak wybuchowość, jest krystalicznie czystym źródłem wysoko skoncentrowanej mocy, a jego produktem odpadowym jest woda.

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zwrócił uwagę, że na fali naszej ostatniej transformacji pro klimatycznej, rozpoczętej w roku 2009 nie rozwinęliśmy żadnej swojej technologii w polityce energetycznej, bazując na imporcie na nasz grunt technologii zagranicznych, jak wiatrowa czy solarna. Jesteśmy w stanie przy większym otwarciu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw i na duże firmy, mocniej je zakotwiczyć. Mamy szereg podmiotów zaawansowanych technologicznie, jak np. WB Electronics, która jest bardziej życzliwie przyjmowana za granicą niż na naszym rodzimym rynku. Nie jesteśmy w sektorze publicznym wystarczająco otwarci na ofertę polskich firm i wierzę, że należy to zmienić. Jako pozytywny fakt można podać, że w czerwcu 2021 r. PKN Orlen i spółka Synthos Green Energy podpisali umowę zakładającą wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych. Przykład Orlenu jest szczególnie cenny, bo to wzorcowy polski koncern, który może dać przykład innym.

Obejrzyj wideo: Czy Polska skorzysta na transformacji proklimatycznej? - Bartłomiej Pawlak

Bartłomiej Orzeł zgodził się, że programy niskoemisyjne powinny uwzględniać zamożność społeczeństwa. Natomiast przypomniał, że koszty, jakie ponosimy rocznie z tytułu emisji smogu i CO2 to od 90 do 150 miliardów złotych. Czy jakością życia możemy nazwać fakt, że oddychamy czystym powietrzem, czy to, że jakaś część społeczeństwa może się zamknąć w domu i kupić sobie klimatyzator? I kontynuował: Wywodzę się z organizacji pozarządowej Polski Alarm Smogowy i z moich doświadczeń tej aktywności wynika, że jeszcze do niedawna wkładaliśmy wiele wysiłku w to, aby odklejać tematy smogu i emisji CO2. Teraz udało się już zbudować pewne zrozumienie, jaka jest różnica między emisją szkodliwych pyłów i metali ciężkich a emisją CO2. Teraz jednak oba te tematu należy ze sobą łączyć. Walka ze smogiem oznacza automatycznie ograniczenie emisji CO2 - choć nie działa to w drugą stronę. Wymiana źródeł ogrzewania na niskoemisyjne powoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W moim odczuciu kwestię elektromobilności powinien zapewniać rozwój transportu publicznego w większym stopniu niż prywatnych samochodów Jako trzy największe 3 sukcesy polskiej walki z zanieczyszczeniem środowiska ekspert wskazał: pierwszy w Europie program zwalczania emisji, jakim jest “Czyste Powietrze”; rozwój technologii “pomp ciepła”; a co najważniejsze - zmianę świadomości społecznej.

Obejrzyj wideo: Czy od smogu zaczęło się nasze myślenie o środowisku? - Bartłomiej Orzeł

Kongres ESG Polska Moc Biznesu trwał trzy dni, od 3 do 5 listopada 2021 roku.

Prelegentami byli liderzy ze świata nauki i biznesu, samorządów, rządu i ngo-sów, w tym m.in.: prof. Piotr Wachowiak - rektor SGH; Paweł Borys - prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Paweł Jakubik -dyr. ds. transformacji cyfrowej w chmurze w Microsoft; Radosław Kwiecień - wiceprezes BGK; Renata Fijałkowska - psycholog, ekspert merytoryczny Fundacji One Day; Marlena Maląg - minister Rodziny i Polityki Społecznej; Olgierd Cieślik - prezes zarządu w Totalizator Sportowy; Marcin Nowak - dyrektor współpracy międzynarodowej i projektów sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Dawid Zieliński - prezes Columbus Energy.

Kongres nadawany był na żywo ze studia w Warszawie (Regent Warsaw Hotel). Wydarzenie można było oglądać na głównej stronie Wirtualnej Polski i money.pl oraz stronach partnerów medialnych.

Wydarzenie podzielone było na trzy obszary tematyczne, którym odpowiadały nazwy poszczególnych dni konferencji: Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia.

Więcej informacji na: https://polskamocbiznesu.pl

Obejrzyj Kongres ESG Polska Moc Biznesu: https://www.youtube.com/channel/UC7-aENIjE9qEGYbeA8kADWQ

Partner+: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Partner: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio, Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake Partner energetyczny: Tauron

Partner motoryzacyjny: STELLANTIS

Honorowy patronat: prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki; wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński

Patronaty ministerstw: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Patronat marszałków województwa: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego

Patronaty i partnerzy merytoryczni: TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych

Patronaty uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Partner międzynarodowy: UN Global Compact

Główne portale internetowe: Wirtualna Polska, money.pl

Główny partner radiowy: Polskie Radio, Polskie Radio 24

Patroni medialni: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu

Obserwuj nas

Twitter https://twitter.com/ESGKongres

LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700

YouTube Polska Moc Biznesu Kongres ESG

Facebook https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu

Organizatorzy

Fundacja Pozytywnych Idei to inicjatywa, która jest uzupełnieniem działań grupy CreativeHarder. Wspiera kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Podmiot jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

Fundacja Czyste Powietrze powstała nie po to by mówić, ale by działać. Fundacja zorganizowała setki spotkań z mieszkańcami Polski, by pokazać im, że jakość powietrza zależy w dużej mierze od nich. Że mają wpływ. W rezultacie udzielonych zostało prawie 30 tysięcy bezpłatnych konsultacji i udzielono pomocy przy składaniu kilku tysięcy wniosków, by zmienić nieefektywne źródła ciepła. Czytaj: by wymienić piece-kopciuchy, od których duszą się nasze wsie i miasteczka.

#PolskaMocBiznesu

KONTAKT:

Renata Turowicz

Dyrektor ds. PR i Komunikacji

tel. kom. +48 604 405 302

e-mail: renata.turowicz@togetair.eu

https://togetair.eu

Źródło informacji: Polska Moc Biznesu

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 19.11.2021, 15:14
Źródło informacji Polska Moc Biznesu
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ