Newsletter

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2023) Kandydatka do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

28.03.2023, 15:28aktualizacja: 28.03.2023, 15:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 13/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kandydatka do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z 8 marca 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 4 kwietnia 2023 roku, kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Beaty Stelmach.

Zgodnie z złożonymi oświadczeniami Pani Beata Stelmach:

1) spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;

2) spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu;

3) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

4) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Życiorys zawodowy kandydatki stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 15:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.