Newsletter

Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2022) Zwolnienie z poboru opłat od niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków ("Odcinek") w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

28.02.2022, 18:30aktualizacja: 28.02.2022, 18:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "Stalexport Autostrady S.A.") informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "SAM S.A.") - w związku z sytuacją wywołaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury o zgodę na zwolnienie z poboru opłat za przejazd Odcinkiem:

1) pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi,

oraz

2) pojazdów lub grup pojazdów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., jako niosących pomoc dla obywateli Ukrainy,

w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów.

Jednocześnie Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w tym samym dniu SAM S.A. przedmiotową zgodę Ministra Infrastruktury uzyskał.

Ww. zwolnienie wejdzie w życie od 1 marca 2022 roku i będzie obowiązywało do 31 marca 2022 roku.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.02.2022, 18:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.