Newsletter

STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

24.11.2023, 07:30aktualizacja: 24.11.2023, 07:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 1 220 227 1 755 471 266 582 374 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 538 109 090 6 890 23 270
Zysk (strata) brutto 24 308 108 679 5 311 23 182
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej 10 743 80 373 2 347 17 144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 163 496 112 694 35 719 24 039
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 284) (17 992) (10 112) (3 838)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (92 641) (51 422) (20 239) (10 969)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 24 626 43 417 5 380 9 261
Aktywa razem 990 160 1 122 799 213 599 239 408
Zobowiązania długoterminowe 54 386 59 640 11 732 12 717
Zobowiązania krótkoterminowe 348 155 475 726 75 105 101 436
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 488 964 491 171 105 480 104 730
Kapitał zakładowy 1 750 1 750 378 373
Liczba akcji 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,61 4,59 0,13 0,98

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 07:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ