Newsletter

Biznes i finanse

Stanowisko przedsiębiorców sektora papierosów elektronicznych wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

27.09.2017, 15:16aktualizacja: 27.09.2017, 15:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

iStock
iStock
My przedsiębiorcy działający w sektorze papierosów elektronicznych zdecydowanie protestujemy przeciwko przyjętemu trybowi prac nad Ustawą, która jest próbą wyeliminowania z rynku małych i średnich, polskich przedsiębiorców z branży papierosów elektronicznych przez globalne koncerny tytoniowe.

Ministerstwo Finansów nie zorganizowało konferencji uzgodnieniowej z udziałem sektora papierosów elektronicznych i wsłuchuje się jedynie w głos kilku największych światowych podmiotów. Taki sposób działania Państwa jest w naszej ocenie jednoznacznie sprzeczny z Konstytucją dla Biznesu przestawioną przez Pana Premiera na Kongresie 590.

1. Ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., co spowoduje wyeliminowanie z rynku wielu mniejszych podmiotów i pozwoli na działanie tylko największych firm z branży np. tych kontrolowanych przez wielkie koncerny tytoniowe (PMI, BAT, JT). Duże koncerny mogą być przygotowane od strony organizacyjnej do wprowadzenia składów podatkowych i przedstawienia stosowanych zabezpieczeń. Dysponują oni także ogromna siecią dystrybucyjną. Mali i średni, polscy przedsiębiorcy, często start-upy nie będą w stanie sprostać takim samym wymaganiom w tak krótkim czasie. Działanie takie może nosić znamiona dążenia do monopolizacji rynku przez największych, globalnych graczy tytoniowych, nie dzięki ich innowacyjności, ale za sprawą regulacji proponowanych przez Państwo Polskie.

2. Spodziewane wpływy budżetowe z tytułu opodatkowania podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych szacuje się na około 100 mln rocznie, lecz Ocena Skutków Regulacji nie szacuje kosztów małych i średnich, polskich przedsiębiorców oraz całej gospodarki wynikającej z likwidacji miejsc pracy, rozwoju szarej strefy, szczególnie w kontekście doświadczeń innych państw UE. Ustawa wreszcie, nie określa kosztów zdrowotnych wynikających z ryzyka powrotu do palenia tytoniu uznawanego powszechnie za znacząco bardziej szkodliwe dla zdrowia niż stosowanie płynów do papierosów elektronicznych.

3. Ustawa przewiduje bardzo wysoki poziom opodatkowania na poziomie 7 zł za 10 ml płynu do papierosów elektronicznych- wzrost ceny produktu nawet o kilkaset procent, co będzie miało duże znaczenia z punktu widzenia 1,5 miliona, często mniej zamożnych, użytkowników e-papierosów w Polsce, dla których stosowanie płynów do papierosów elektronicznych stanowi sposób na wyjście z nałogu palenia tytoniu. W tym samy czasie proponuje się o ponad połowę niższe opodatkowanie podatkiem akcyzowym (około 300 PLN/kg) wyrobów nowatorskich oferowanych wyłącznie przez globalne koncerny tytoniowe.

4. Ustawa w sposób istotny utrudni rozwój małych i średnich polskich przedsiębiorców z tej branży, którzy już dziś zdobywają rynki zagraniczne dzięki innowacyjności, własnym zdolnościom produkcyjnym oraz zapleczem surowcowym w Polsce m.in. gliceryna, nikotyna, aromaty.

5. Warto zwrócić uwagę, że polityka innych państwa np. Wielkiej Brytanii zmierza do takiego kształtowania regulacji, aby konsumenci odchodzili od wyrobów tytoniowych na rzecz znacząco mniej szkodliwych sposobów podawania nikotyny np. w formie płynów zawierających nikotynę – „Department of Health - Towards a Smokefree Generation, A Tobacco Control Plan for England”, July 2017. Podkreśla się, że używanie płynów do papierosów elektronicznych jest o 95% mniej szkodliwe niż palenie tytoniu.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630217/Towards_a_Smoke_free_Generation_-_A_Tobacco_Control_Plan_for_England_2017-2022__2_.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf

Mając na uwadze powyższe uważamy, że konieczny i uzasadniony jest dialog z małymi i średnimi polskimi przedsiębiorcami o kształcie Ustawy, a nie jedynie wsłuchiwanie się w głos najsilniejszych podmiotów na rynku. W naszej ocenie konieczne jest poprawienie projektu Ustawy w Ministerstwie Finansów w dialogu z małymi i średnimi, polskimi przedsiębiorcami.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.09.2017, 15:16
Źródło informacji OKPL S.C.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ