Newsletter

STARHEDGE SA (19/2023) Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej

28.11.2023, 17:30aktualizacja: 28.11.2023, 17:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 19/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie") Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienia spółki Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2023 r. sporządzone na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zwiększenia stanu posiadania przez Inwest Sp. z o.o. akcji Emitenta, w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki Starhedge S.A.

Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 17:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii