Newsletter

STS HOLDING SA (8/2023) Rekomendacja Zarządu STS Holding S.A. dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2022 rok

25.05.2023, 22:26aktualizacja: 25.05.2023, 22:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2023

Zarząd Spółki STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że - mając na względzie interes akcjonariuszy Spółki - w dniu 24 maja 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2022 r. w kwocie 128.609.243,89 zł. pomniejszonej o wypłaconą w dniu 31 października 2022 roku na rzecz Akcjonariuszy zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 42.264.438,66 zł (raport bieżący 20/2022), to jest kwoty w wysokości 86.344.805,23 zł w następujący sposób:

1) 86 199 276,90 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 0,55 zł;

2) 145,528.33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rekomendacja w dniu 25.05.2023 roku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS Holding S.A. zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok po publikacji i zatwierdzeniu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2023, 22:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ