Newsletter

SYGNITY SA (30/2023) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku

27.11.2023, 13:28aktualizacja: 27.11.2023, 13:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 30/2023

Zarząd Sygnity S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 listopada 2023 roku ("NWZ"):

- TSS EUROPE B.V. - akcjonariusz głosował w trakcie obrad NWZ z 16 542 399 akcji, z których przysługiwało 16 542 399 głosów, stanowiących 88,97 % udziału w liczbie głosów w trakcie NWZ, co odpowiadało 72,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- BARCA GLOBAL MASTER FUND LP - akcjonariusz głosował w trakcie obrad NWZ łącznie z 2 050 063 akcji, z których przysługiwało 2 050 063 głosów, stanowiących 11,03 % udziału w liczbie głosów w NWZ, co odpowiadało 9,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2023, 13:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii