Newsletter

SYNEKTIK SA (13/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy

27.03.2023, 13:06aktualizacja: 27.03.2023, 13:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2023

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę pomiędzy Spółką a Powiatem Grodziskim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Zamawiający).

Umowa dotyczy wykonania dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego bloku operacyjnego wraz z uzupełniającym wyposażeniem, w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, a jej wartość wynosi 5 743 250,00 zł netto.

Realizacja umowy nastąpi w terminie do 31 października 2023 r. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik SA za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi ponad 5 proc. wartości kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Synektik wykazanych w ostatnim raporcie okresowym, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., a także w roku finansowym 2023, trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 13:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ