Newsletter

Biznes i finanse

TRAKCJA SA (53/2022) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej korekty naliczonej wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów na dzień 30.06.2022 roku

05.08.2022, 17:43aktualizacja: 05.08.2022, 17:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 53/2022

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku podjął decyzję dotyczącą zmiany przyjętych szacunków na dzień 30 czerwca 2022 roku wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK. Szacowany wpływ powyższej decyzji na jednostkowy oraz skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży za I półrocze 2022 roku jest ujemny i wynosi 37,6 mln zł.

Dodatkowo informujemy, że Spółka jest w trakcie cyklicznego procesu aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów budowlanych pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji oraz gromadzenia danych finansowych Spółki.

Wstępne szacunki wyników finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną przekazane w oddzielnych raportach bieżących w momencie zakończenia procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten okres, w tym procesu przeglądu kontraktów długoterminowych oraz gromadzenia danych finansowych Spółki i spółek z Grupy. Zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych ostateczne wyniki Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 września 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.08.2022, 17:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ