Newsletter

Biznes i finanse

TRAKCJA SA (54/2022) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego

12.08.2022, 15:46aktualizacja: 12.08.2022, 15:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 54/2022

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Spółka podpisała aneksy do umów finansowania długoterminowego ("Aneksy"), które stanowią implementację postanowień Term Sheet, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2022.

W ramach dokumentacji finansowej Spółka podpisała:

1. Aneks nr 29 do Umowy kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia 13 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Spółką oraz BTW sp. z o.o. (dawniej "Bahn Technik Wrocław" sp. z o.o.), "PRK7 Nieruchomości" sp. z o.o., Platforma Działalności Międzynarodowej S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "DALBA" sp. z o.o., "Torprojekt" sp. z o.o., "Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów" sp. z o.o., TOB Trakcja Ukraina (łącznie "Podmioty Powiązane"), a mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Rozwoju Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcami, oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") jako pożyczkodawcą;

2. Aneks nr 18 do Umowy wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP;

3. Aneks nr 10 do Porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A, oraz

4. Aneks nr 10 do Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r., pomiędzy Spółką oraz Podmiotami Powiązanymi, COMSA S.A.U. oraz wierzycielami, tj. mBank S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oraz ARP.

Zawarcie ww. Aneksów i utrzymanie dotychczasowych warunków finansowania Spółki było poprzedzone objęciem przez PKP PLK S.A. akcji Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 49/2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.08.2022, 15:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.