Newsletter

TRAKCJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

24.11.2022, 18:49aktualizacja: 24.11.2022, 18:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 971 345 968 474 207 198 212 455
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -293 528 -14 674 -62 613 -3 219
Zysk (strata) brutto -321 208 -29 873 -68 517 -6 553
Zysk (strata) netto za okres -289 397 -30 367 -61 731 -6 662
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej -284 735 -30 407 -60 737 -6 670
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) -2,46 -0,35 -0,52 -0,08
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 336 450 976 86 450 976 336 450 976 86 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -138 454 -131 663 -29 534 -28 883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 216 36 436 5 166 7 993
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 119 907 26 375 25 577 5 786
Przepływy pieniężne netto, razem 5 669 -68 852 1 209 -15 104
Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem 1 357 496 1 378 562 278 758 299 726
Zobowiązania ogółem 1 116 538 1 058 462 229 278 230 130
Zobowiązania długoterminowe 241 803 356 358 49 654 77 479
Zobowiązania krótkoterminowe 874 735 702 104 179 624 152 651
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 241 095 315 490 49 508 68 594
Kapitał własny razem 240 958 320 100 49 480 69 596
Kapitał podstawowy 269 161 69 161 55 271 15 037
DANE JEDNOSTKOWE 01.01.-30.09.2022 01.01-30.09.2021 01.01.-30.09.2022 01.01-30.09.2021
Przychody ze sprzedaży 493 709 543 037 105 313 119 126
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -184 689 -15 443 -39 396 -3 388
Zysk (strata) brutto -301 774 -27 248 -64 372 -5 977
Zysk (strata) netto za okres -276 094 -27 789 -58 894 -6 096
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 336 450 976 86 450 976 336 450 976 86 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 772 -80 830 -5 924 -17 732
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 257 49 364 3 468 10 829
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 970 34 158 23 884 7 493
Przepływy pieniężne netto, razem 100 455 2 692 21 428 591
Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem 1 015 487 1 053 863 208 527 229 131
Zobowiązania ogółem 808 862 770 129 166 097 167 441
Zobowiązania długoterminowe 225 784 335 228 46 364 72 885
Zobowiązania krótkoterminowe 583 078 434 901 119 733 94 556
Kapitał własny 206 625 283 734 42 430 61 689
Kapitał podstawowy 269 161 69 161 55 271 15 037

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 18:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.