Newsletter

TRITON DEVELOPMENT SA (2/2024) Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2024 - zmiana terminu

16.04.2024, 09:08aktualizacja: 16.04.2024, 09:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2024

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30.01.2024 r. Emitent zawiadamia o zmianie terminu publikacji rocznych raportów za 2023 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku. Nowe obowiązujące terminy to:

- raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2023 rok - 29 kwietnia 2024 roku,

- raport za I kwartał 2024 roku - 29 maja 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.04.2024, 09:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ