Newsletter

Biznes i finanse

UOKiK: Weź udział w konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską (komunikat)

24.09.2020, 11:55aktualizacja: 24.09.2020, 11:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- UOKiK informuje:

- Trwa kolejna edycja konkursu o ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.

- Pula nagród wynosi 20 tys. zł.

- Na prace czekamy do 30 października 2020 r.

Przypominamy o kolejnej edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Wieloletnim partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem zaś Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Co należy zrobić?

1. Napisać pracę w języku polskim w jednym z wyznaczonych obszarów tematycznych (ochrona konkurencji lub ochrona konsumentów).

2. Obronić pracę od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r.

3. Otrzymać za pracę ocenę bardzo dobrą.

4. Przesłać pracę ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do 30 października 2020 r.

Opracowania w konkursie z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej. Z obszaru ochrony konsumentów czekamy na prace poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz jakość wyrobów i usług.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2. Egzemplarz pracy ? wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej.

3. Jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej).

4. Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat.

Szczegóły konkursu, regulaminy i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

Jak zgłosić pracę?

Komplet powyższych dokumentów wyślij pocztą lub złóż w kancelarii Urzędu (decyduje data wpływu) do 30 października 2020 r. Na kopercie dopisz odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską ? DK ? konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską ? DK ? konsumenci”.

Co możesz wygrać?

W każdym obszarze tematycznym nagrody wynoszą: za pierwsze miejsce 5 tys. zł, drugie 3 tys. zł i trzecie 2 tys. zł. Laureaci mogą też liczyć na publikację pracy i odbycie płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich.

Dla uczestników konkursu z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda ? wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Skład Kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konkurencji

- Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczący

- Tomasz Bagdziński, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK

- Anna Sekinda-Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK

- prof. Łukasz Grzybowski, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech

- prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

- dr Rudolf Ostrihansky, senior partner i radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

- dr Marta Sendrowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner w kancelarii Allen & Overy

- dr Dariusz Szafrański, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

- Małgorzata Szwaj, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner i radca prawny w kancelarii Linklaters

Skład Kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konsumentów

- Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczący

- Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w UOKiK

- Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

- dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

- dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

- Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich

- dr Katarzyna Karasiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner associate i radca prawny w kancelarii Deloitte Legal

- dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnik w kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

- prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

- dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- prof. dr hab. Fryderyk Zoll, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie w Osnabrück

Laureaci poprzedniej edycji konkursu UOKiK

Nagrodzone prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji

I nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała pani Marta Powolny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Postępowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Zubika. Zdaniem Kapituły praca jest oryginalna i dotyczy rzadko analizowanego aspektu postępowań antymonopolowych. Autorka wykazała się ponadto dobrą znajomością orzecznictwa ETPCz i trafnie zidentyfikowała główne problemy ujęte w orzecznictwie, jak również te oczekujące na rozstrzygnięcie. Pani Marta Powolny otrzymała również Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

II nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymała pani Magda Kowalczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Private enforcement ? dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji, której promotorem jest dr hab. Marta Litwińska-Werner. Kapituła doceniła trafny dobór materiału empirycznego, dojrzałość przemyśleń w procesie analizy materiału badawczego, a w szczególności właściwy dobór i wykorzystanie literatury.

III nagrodę w wysokości 2 tys. zł przyznano pani Kindze Mazur z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę Rola i skuteczność programu łagodzenia kar pieniężnych jako instrumentu zwalczającego porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie gospodarczym, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Knysiak–Sudyki. Zdaniem Kapituły praca rzetelnie i wyczerpująco omawia zagadnienie programu łagodzenia kar. Wartością dodaną są prawidłowe rozważania dotyczące miejsca postępowania przed Prezesem UOKiK w systemie prawa administracyjnego.

Nagrodzone prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów

II nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymał pan Adrian Żur, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Śledzenie aktywności konsumentów w internecie w świetle prawa Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka. Praca zyskała uznanie Kapituły, mimo że problematyka danych osobowych nie jest objęta kompetencjami Prezesa UOKiK. Autor jednak wyraźnie zarysował problem ochrony konsumentów.

III nagrodę w wysokości 2 tys. zł przyznano pani Annie Urbanek, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę „Nowy ład dla konsumentów” a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów, której promotorem jest prof. dr hab. Monika Namysłowska. Autorka dokonała rzetelnej analizy materiałów źródłowych, co czyni pracę niezwykle aktualną. Zdaniem Kapituły sprawnie analizuje wybrane orzeczenia, często powołując się na stanowisko doktryny.

Nagrodę w postaci wyróżnienia otrzymała pani Katarzyna Kabzińska, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę Zaufanie klientów do usług bankowości elektronicznej w świetle badań rynkowych, obronionej pod kierownictwem dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej.

Kapituła oceniająca prace z zakresu ochrony konsumentów nie przyznała w tej edycji konkursu pierwszego miejsca.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2020, 11:55
Źródło informacji UOKiK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ