Newsletter

VII Forum Gospodarcze Time

06.03.2015, 14:52aktualizacja: 06.03.2015, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

KIGEiT
KIGEiT
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Partnerami zaprasza do udziału w VII Forum Gospodarczym Time, które odbędzie się 9 marca 2015 roku, w hotelu Hilton w Warszawie (ul. Grzybowska 63).

Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie, jest okazją do podsumowania dorobku sektora ICT w minionym roku oraz stanu realizacji celów i potrzeb branży zdefiniowanych w programach i strategiach rozwoju.

Celem VII Forum Gospodarczego TIME (FG TIME) jest prezenacja projektu Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP). Stanowi on podsumowanie prac programowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Jest wkładem krajowego przemysłu nowych technik (ICT) w działania na rzecz zwiększenia tempa rozwoju polskiej gospodarki poprzez podniesienie jej innowacyjności. PRCIP stanie się podstawą pracy środowiska przedsiębiorców ICT na rzecz cyfryzacji gospodarki.

Tematy FG TIME są ściśle powiązane z faktem, że właśnie rozpoczyna się realizacja programów operacyjnych. Sposób wykorzystania środków na inwestycje infrastrukturalne, jakie będziemy mieli do dyspozycji w latach 2014-2020 zdecyduje, czy wstąpimy na innowacyjną ścieżkę rozwoju, czy też zamkniemy się w pułapce średniego dochodu.

Program tegorocznego FG TIME stanowi kontynuację wysiłków KIGEiT na rzecz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności ICT i koncentruje dyskusję na czterech obszarach tematycznych, kluczowych dla sprawnej organizacji procesów modernizacji gospodarki. Zakładając, że o tempie rozwoju gospodarczego w nadchodzących latach zdecyduje tempo cyfryzacji i rozwoju infrastruktury, z szerokiego spektrum problemów poruszanych w PRCIP wybraliśmy cztery tematy, które wymagają ciągłej dyskusji i współpracy przemysłu, nauki i administracji Państwa.

1. Synergia innowacji i standaryzacji oraz ich wpływ na pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie procesów cyfryzacji gospodarki.

2. Integracja cyfrowa inwestycji w infrastrukturę techniczną.

3. Wspólny rynek telekomunikacyjny i cyfrowy.

4. Program budowy systemu bezpieczeństwa cyfrowego Państwa, instytucji, przedsiębiorstwa i obywatela.

Obrady i dyskusje merytoryczne FG TIME otworzą wystąpienia:

1. Janusz Piechociński - Minister Gospodarki, Narzędzia realizacji ustanowionych priorytetów gospodarczych i polityki Innowacyjności.

2. Piotr Muszyński Orange - Holistyczna koncepcja rozwoju cyfrowego Polski w kontekście realizacji założeń POPC.

3. Wojciech Pytel - Polkomtel, Mieszana koncepcja infrastruktury szerokopasmowego Internetu w Polsce.

4. Willem Strabbing - European Smart Metering Industry Group, Działania na rzecz budowy wspólnego rynku usług cyfrowych typu M2M.

Podczas Forum przedstawione zostaną również wyniki prac koncepcyjnych nad najbardziej obiecującymi kierunkami rozwoju infrastruktury sieciowej i przemysłu nowych technologii. FG TIME skierowane jest do najwyższej kadry zarządzającej firm z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i elektronicznej, do środowiska naukowego, a także do przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.

Uczestnictwo w FG TIME:

Aby wziąć bezpłatny udział w Forum wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej: www.fgtime.pl lub przyjść na Forum z ważną legitymacją prasową.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Węglarz

tel. kom. +48 504 278 770

e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.p

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.03.2015, 14:52
Źródło informacji KIGEiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ