Newsletter

WAWEL SA (14/2024) Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

30.04.2024, 15:35aktualizacja: 30.04.2024, 15:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2024

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 30 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 45 214 610,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 35,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.291.846 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 20.06.2024 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.07.2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.04.2024, 15:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ