Newsletter

Zaufanie, bezpieczeństwo, współpraca - kluczowymi tematami tegorocznego Kongresu Bankowości Detalicznej

16.12.2021, 13:45aktualizacja: 16.12.2021, 14:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP - kadr z filmu
Fot. PAP - kadr z filmu
Nowym wyzwaniom stojącym przed sektorem bankowym, kumulacji ryzyka, z którą obecnie musi się mierzyć branża, wreszcie nie mniej ważnym cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu w świecie finansów - poświęcony był XIII Kongres Bankowości Detalicznej, który odbył się 15 grudnia na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tematy bezpośrednio związane z pandemią Covid19, wbrew pozorom, bardzo rzadko były poruszane w tegorocznych wystąpieniach panelistów. „Zaufanie”, „bezpieczeństwo”, „współpraca” - to słowa kluczowe, które - jak policzył jeden z prelegentów - najczęściej pojawiały się w wystąpieniach.

W relacjach instytucji bankowych z klientami zaufanie jest wartością bezcenną, którą trudno przeliczyć na pieniądze, mającą jednak wymiar bardzo praktyczny. W wyniku trwającego już wiele lat sporu między bankami i posiadaczami kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (tzw. frankowiczami) właśnie zaufanie, obok środków pieniężnych, było „walutą”, która ucierpiała najbardziej.

Zawierane w poprzedniej dekadzie i wcześniej umowy kredytowe, których wartość była przeliczana na szwajcarską walutę, banki podpisywały, jak przekonywał ekonomista prof. Leszek Pawłowicz, w dobrej wierze. Po pewnym czasie, w wyniku dynamicznego wzrostu wartości franka do złotego, jedna ze stron kontraktu uznała, że została oszukana i zaczęła dochodzić swoich praw na drodze sądowej, w świecie polityki, jak również poprzez różnego rodzaju ugody.

Prof. Leszek Pawłowicz, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, przekonywał, że banki obecnie muszą brać pod uwagę ryzyko prawne podobnych sporów z klientami posiadającymi standardowe kredyty złotowe. Może się bowiem zdarzyć, że także oni uznają, że zostali „oszukani” w wyniku na przykład wzrostu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (jedna ze stóp procentowych - red.), na której oparte jest oprocentowanie.

„Z punktu widzenia kredytobiorcy najlepszą pożyczką jest, bez wątpienia, kredyt bezzwrotny” - ironizował prof. Leszek Pawłowicz. „Po tym, co się stało z portfelem pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim, sektor bankowy musi brać pod uwagę ryzyko prawne podobnych pozwów ze strony osób posiadających kredyty w walucie krajowej. To tykająca bomba zegarowa, którą trzeba przynajmniej starać się rozbroić” - wskazywał.

Wojciech Rybak z Banku Millenium S.A. przyznał, że w wyniku kryzysu frankowego banki nie mają dzisiaj pewności otoczenia prawnego.

„Informacja o zmienności i ryzykach związanych ze stopami procentowymi, którą obecnie otrzymuje klient naszego banku, pisana jest prostym językiem i ma 17 stron” - poinformował Wojciech Rybak. „Jeżeli to nie wystarczy, powinniśmy już chyba tylko zabronić osobom o wykształceniu niefinansowym korzystania z takich instrumentów. Bo ja już nie wiem, co moglibyśmy zrobić więcej, żeby uświadomić klientom istnienie różnego rodzaju ryzyk” - dodał.

Problem bezpieczeństwa zarówno klientów w relacjach z instytucją finansową, jak i całego sektora bankowego, jest ostatnio najczęściej wiązany z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem. O roli rewolucji technologicznej, której efektem są: usługi chmurowe, wykorzystanie sztucznej inteligencji (w skrócie AI, od ang. Artificial Intelligence), model Open Banking (tzw. otwarte interfejsy programistyczne pozwalające na produkcję aplikacji i serwisów wykorzystujących dane lub poszczególne usługi instytucji finansowych - red.) i sposoby wykorzystania dużych zbiorów informacji (Big Data) rozmawiali Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska i Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Bank Pekao S.A.

Odnieśli się m.in. do nasilającego się zjawiska odchodzenia banków od tradycyjnych, „analogowych” oddziałów na rzecz innych, zdalnych i cyfrowych, oraz wskazali związane z tym zarówno szanse, jak i zagrożenia.

„Nawet jeśli dążymy do pełnej cyfryzacji procesów sprzedaży to doradca oddziałowy, który może choćby asystować, sprawia, że klient czuje się bardziej usatysfakcjonowany, a my mamy lepszy efekt sprzedażowy, czy obsługowy” - wyjaśnił Wojciech Werochowski. „Stacjonarne, fizyczne, >>analogowe<< oddziały są więc nadal potrzebne zarówno jednej, jak i drugiej stronie, tzw. Human Toutch (z ang. ludzki dotyk - red.) nadal więc będzie w cenie” - zaznaczył.

Ale problemom bezpieczeństwa detalicznej bankowości cyfrowej sensu stricto poświęcony był kolejny panel, na którym omówiono najczęściej stosowane przez cyberprzestępców sposoby transakcji oszukańczych (tzw. fraudów) w kontekście coraz większego przenikania się środowisk bankowego, płatniczego, fintech (od ang. Financial Technology, czyli zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w świecie finansów - red.), oraz ecommerce.

Zastanawiano się nad skutecznymi sposobami przeciwdziałania takim zagrożeniom, roli edukacji klientów w przeciwdziałaniu atakom cyberprzestępców, sposobach wzmocnienia bezpieczeństwa detalicznej bankowości cyfrowej oraz roli prawa.

W debacie udział wzięli: Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, Paweł Gula, prezes zarządu w Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, Artur Kurcweil, odpowiedzialny za obszar technologii wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, Patryk Nowakowski z Santander Bank Polska S.A. kierujący pionem transformacji cyfrowej, Adam Tochmański, dyrektor departamentu systemu płatniczego w Narodowym Banku Polskim, Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący pion technologii i operacji.

„Banki są na wojnie, bierzemy udział w zmasowanym wyścigu zbrojeń - powiedział Błażej Szczecki. - Cyberprzestępcy to nie są już chłopcy, którzy wyszli z garażu i w sposób nieprofesjonalny podejmują próby. Obecnie to zorganizowane grupy działające w quazi ustrukturyzowany sposób: można zamówić narzędzia do ataku, zlecić przetestowanie odporności banku lub atak. Jako bank musimy więc także bronić się wielowektorowo”.

Na zakończenie uczestnicy zgodzili się ze stwierdzeniem, że Kongres Bankowości Detalicznej, na którym spotykają się, rozmawiają i poszukują wspólnych rozwiązań przedstawiciele różnych instytucji finansowych, na co dzień zaciekle konkurujący ze sobą o względy klienta, jest unikalnym i bardzo potrzebnym doświadczeniem.

Organizatorem wydarzenia był European Financial Congres, którego głównym partnerem medialnym jest Polska Agencja Prasowa. Kolejna, czternasta edycja Kongresu ma odbyć się w przyszłym roku.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 16.12.2021, 13:45
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ