Newsletter

ZE PAK SA (24/2023) Korekta raportu bieżącego nr 24/2023: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

27.11.2023, 15:25aktualizacja: 27.11.2023, 15:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2023

ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego nr 24/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, dotyczącego zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku.

Korekta dotyczy fragmentu: "Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2023 roku."

Powyższy fragment powinien brzmieć: "Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2023 roku."

Poniżej Spółka przedstawia pełną treść raportu po korekcie:

ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, a która miała nastąpić w dniu 28 listopada 2023 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2023, 15:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ