Newsletter

Biznes i finanse

Zlecone: Ricoh przyspiesza proces zmian dzięki globalnemu rozwojowi w dziedzinie usług zarządzania dokumentami

20.01.2011, 18:00aktualizacja: 20.01.2011, 18:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Firma kładzie nacisk na poprawę wyników osiąganych przez klientów

TOKIO, LONDYN oraz NOWY JORK, 20 stycznia 2011 r. /PRNewswire/ - W ramach globalnego wydarzenia, które miało miejsce w Tokio, Londynie i Nowym Jorku, firma Ricoh, Ltd., światowy lider w dziedzinie biurowego sprzętu cyfrowego oraz zaawansowanych rozwiązań i usług zarządzania dokumentami poinformowała dzisiaj o planowanej inwestycji mającej na celu agresywne przyspieszenie procesu zmian modelu świadczenia usług, które stanowi kluczowy element strategii rozwoju. W tym celu firma wykorzystuje wiodącą pozycję swojego sprzętu, oprogramowania, jak też usług z dziedziny IT i zarządzania dokumentami. Aby usprawnić proces tych zmian, w przeciągu trzech lat Ricoh planuje przeprowadzić inwestycje w infrastrukturę usług zarządzania dokumentami (z ang. Managed Document Services, MDS) warte 300 mln USD, podkreślając tym samym swoje zaangażowanie w ciągłą współpracę ze swoimi klientami prowadzącą do poprawy ich wyników dzięki skutecznemu zarządzaniu dokumentami, udoskonalonemu przepływowi pracy oraz zwiększonej wydajności.

Aby pobrać materiał multimedialny związany z informacją, należy kliknąć poniższy link: http://www.multivu.com/players/English/48114-Ricohs-Global-Announcements/

Według nowych badań, wśród członków zarządów firm panuje błędne przekonanie o niewielkim znaczeniu kosztów związanych z zarządzeniem dokumentami.

Według Angele Boyda, wiceprezesa grupy IDC, dyrektora generalnego działu rozwiązań w zakresie zarządzania obrazami i dokumentami wyjściowymi oraz specjalisty ds. małych i średnich przedsiębiorstw, w oparciu o badania przeprowadzone przez firmę analiz branżowych IDC oraz wyniki prac Ricoh w dziedzinie MDS, firma o rocznym przychodzie rzędu 250 mln USD może oszczędzić ponad 6 mln USD rocznie* dzięki skutecznemu zarządzaniu dokumentacją. Dotyczy to oszczędności z tytułu odnotowywanych kosztów, związanych na przykład z drukowaniem, ale również niezauważanych kosztów dotyczących wsparcia informatycznego, zarządzania dokumentami i archiwami, dostosowywania się do przepisów związanych z ochroną środowiska oraz wydajnością użytkowników końcowych.

Co więcej Firma Ricoh przedstawiła wyniki serii zogniskowanych wywiadów grupowych oraz badań przeprowadzonych wśród członków zarządów firm oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla w informatycznych działach firm. Badania przeprowadzone we współpracy z IDC wykazały, że o ile przedsiębiorstwa są świadome potrzeby przeanalizowania przepływu dokumentów i informacji, o tyle wciąż nie znają konkretnej sumy środków wydawanych w tym zakresie. Wynika to w głównej mierze z braku konsolidacji kosztów odnotowywanych i niezauważanych w różnych działach w obrębie danej organizacji.

Ponadto, przedstawiciele kadry kierowniczej w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę z pozytywnego wpływu strategii zarządzania dokumentami na prowadzoną działalność oraz z kwoty, jaką mogliby zaoszczędzić oraz jej ogólnego przełożenia na ich osiągane wyniki.

Z uwagi na zmieniający się w niespotykanym tempie sposób komunikacji zachodzącej pomiędzy organizacjami oraz metodę prowadzenia działalności, kluczową kwestią jest wykorzystanie, jako głównego kapitału firmy, potęgi informacji płynących z posiadanych dokumentów i zachodzących procesów. Przyspieszony proces zmian w świadczonych przez Ricoh usługach, skupiający się na MDS, umożliwi klientom firmy skuteczniejsze reagowanie na ciągły przepływ informacji w ramach ich działań podyktowanych zmianami zachodzącymi w ich branży.

"Ricoh zdaje sobie sprawę z tego, że światowe tendencje w zakresie siły roboczej, nowe technologie oraz gospodarka zmieniają sposób, w jaki klienci powinni podchodzić do zagadnienia zarządzania dokumentami. Priorytetowym zadaniem dyrektorów działów informatycznych jest zapewnienie, że ich organizacje są gotowe sprostać wyzwaniom wynikających z tych czynników - powiedział Pan Shiro Kondo, prezes oraz dyrektor generalny Ricoh Company, Ltd. - Z tego względu dokonujemy dodatkowych inwestycji aby pomóc klientom we wdrożeniu bezpiecznych rozwiązań związanych z infrastrukturą informatyczną, które umożliwią im prowadzenie skuteczniejszych, właściwszych i efektywniejszych działań. W ramach usług wsparcia technicznego świadczonych na miejscu oraz zdalnie, umożliwiamy naszym klientom skupienie się na przynoszących zyski działaniach, podczas gdy my zajmujemy się tym, w czym jesteśmy najlepsi, czyli optymalizujemy przepływ pracy."

Podejście holistyczne

Inwestycje firmy Ricoh w globalną infrastrukturę MDS mają na celu wzmocnienie jej technologii i podejścia opartego na najlepszych praktykach w jednostkach firmy znajdujących się na całym świecie oraz umożliwienie firmie osiągnięcie docelowego rocznego dochodu z tytułu usług MDS w wysokości 3,3 mld USD do roku finansowego 2013.

Inwestycje skupią się na wzmocnieniu atutów firmy oraz jej wiodącej pozycji i będą obejmować:

- Wzmocnienie elastycznego podejścia Ricoh ukierunkowanego na klienta, w ramach którego firma współpracuje z przedsiębiorstwami aby pomóc im w realizacji ich celów. Takie podejście polega na rozwoju globalnych profesjonalnych usług zarządzania w oparciu o model ADKAR zarządzania zmianami wg Prosci, który ma na celu pomóc pracownikom w zmianie ich kosztownych zachowań związanych z zarządzaniem dokumentami. Ponadto, Ricoh przystosował, w globalnym ujęciu, ramy świadczenia usług ITIL(R), które są najczęściej stosowanym podejściem do zarządzania usługami informatycznymi. Ricoh zwiększa również liczbę certyfikowanych zespołów specjalizujących się w metodologii ITIL(R) i ADKAR(R).

- Udoskonalanie holistycznego, niezależnego od dostawcy podejścia do zarządzania informacjami, infrastrukturą i procesami. Podejście to pozwala Ricoh na zarządzanie całą flotą firmy bez względu na jej producenta. Podejście holistyczne będzie w dalszym ciągu udoskonalane, ponieważ Ricoh przyspiesza proces opracowywania pakietu narzędzi funkcjonujących w chmurze wykorzystywanych w optymalizacji, procesie podejmowania decyzji i zarządzaniu urządzeniami i drukiem.

- Zwiększanie globalnej siły roboczej w ramach MDS firmy Ricoh jak również ujednolicenie szkoleń w zakresie sprzedaży i świadczenia usług. Działania te są kluczowe dla utrzymania globalnie spójnego podejścia do świadczenia usług bez względu na miejsce, w którym mieści się siedziba klienta. Ricoh dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży i usług bezpośrednich obejmującą 30 000 specjalistów.

Ricoh dostarcza klientom na całym świecie dopasowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie MDS. Aby przeczytać o sukcesach klientów Ricoh oraz zapoznać się z rekomendacjami odnośnie podejścia firmy do usług MDS, należy kliknąć poniższy link: http://www.ricoh.com/mds/index.html.

*Prognozowane roczne oszczędności z tytułu kosztów zarządzania dokumentami dla typowej firmy takiej wielkości w oparciu o badania IDC oraz wybrane projekty Ricoh prowadzone w zakresie MDS. Wyniki osiągane przez poszczególne firmy mogą być inne a rzeczywiste oszczędności kosztów nie są gwarantowane.

Firma Ricoh, Ltd.

Firma Ricoh, Ltd. jest globalnym liderem w zakresie technologii specjalizującym się w rynku produktów biurowych i druku produkcyjnego. Ricoh współpracuje z organizacjami na całym świece w celu modernizowania środowisk pracy oraz optymalizowania wydajności zarządzania dokumentami. Zatrudniająca ponad 108 500 pracowników na całym świecie, firma Ricoh działa w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji/Pacyfiku, Chinach i Japonii. Światowa sprzedaż Ricoh osiągnęła wartość ponad 2016 mld jenów (21 mld USD) w roku kończącym się w dniu 31 marca 2010 r.

Usługi zarządzania dokumentami Ricoh (MDS)

Podejście firmy Ricoh do MDS stanowi rozszerzenie usług zarządzania drukiem (MPS), które uwzględnia trzy podstawowe funkcje związane z całym ekosystemem zarządzania dokumentami odnoszącym się do informacji wejściowych, wyjściowych i ich przepustowości. Usługi MDS firmy Ricoh mają na celu usprawnienie podstawowych procesów biznesowych poprzez skupienie się na procesach, osobach, technologii i innowacji z myślą o stworzeniu warunków sprzyjającym ciągłej poprawie. Ricoh chce pomagać organizacjom w lepszym zarządzaniu i wykorzystywaniu informacji, co, dzięki elastycznemu podejściu opartemu na współpracy, prowadzi do uzyskiwania lepszych wyników.

Zarządzanie usługami to podstawowy filar warunkujący program usług zarządzania dokumentami i drukiem, wspomagany przez doradztwo ekspertów oraz sprawdzone metody zarządzania projektami i zmianami. Zarówno IDC jaki i Gartner uznają Ricoh za lidera w swojej branży.

(c) 2011 Ricoh Company, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne nazwy firm lub produktów oraz znaki handlowe należą do ich właścicieli.

Strona internetowa Ricoh: http://www.ricoh.com

Źródło: Ricoh Company, Ltd.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Ameryka Północna i Południowa

Linda Montefusco

Ricoh Americas Corporation

tel. +1-973-882-2172

e-mail: Linda.Montefusco@ricoh-usa.com

-

Nicole Bott

Peppercom

tel. +1-212-931-6168

e-mail: NBott@peppercom.com

-

Europa

Janice Gibson

Ricoh Europe PLC

tel. +44-(0)-20-7465-1153

e-mail: Janice.Gibson@ricoh-europe.com

-

Javier Diez-Aguirre

Ricoh Europe PLC

tel. +44-(0)-20-7465-1204

e-mail: Javier.Diez-Aguirre@ricoh-europe.com

-

Japonia

Francis Harrison

Corporate Communications

Ricoh Co., Ltd.

tel, +81-3-6278-4713

e-mail:Francis.Harrison@nts.ricoh.co.jp

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.01.2011, 18:00
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ