Newsletter

ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

15.05.2024, 17:16aktualizacja: 15.05.2024, 17:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 316 182 249 287 73 172 53 034
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 566 8 521 2 908 1 813
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 705 1 913 1 320 407
Zysk (strata) brutto 3 006 2 010 696 428
Zysk (strata) netto 932 1 190 216 253
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 960 1 112 222 237
Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,04 0,05 0,01 0,01
Liczba akcji na koniec okresu (szt.) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -180 646 -29 598 -41 806 -6 297
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 256 -1 062 291 -226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 408 -2 308 -1 946 -491
Przepływy pieniężne netto (razem) -187 798 -32 968 -43 461 -7 014
Środki pieniężne na koniec okresu 35 642 30 248 8 287 6 469
Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 31.03.2024 r. Stan na dzień 31.12.2023 r. Stan na dzień 31.03.2024 r. Stan na dzień 31.12.2023 r.
Aktywa razem 818 271 935 361 190 256 215 124
Zobowiązania długoterminowe 94 688 113 119 22 016 26 016
Zobowiązania krótkoterminowe 522 576 622 167 121 504 143 093
Kapitał własny 201 007 200 075 46 736 46 015
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 297 137 222 712 68 764 47 380
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 001 6 855 2 546 1 458
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 389 1 894 1 247 403
Zysk (strata) brutto 3 161 2 318 732 493
Zysk (strata) netto 1 095 1 212 253 258
Liczba akcji na koniec okresu (szt.) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -177 909 -29 644 -41 172 -6 307
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 403 -755 788 -161
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 231 -2 215 -1 905 -471
Przepływy pieniężne netto (razem) -182 737 -32 614 -42 289 -6 939
Środki pieniężne na koniec okresu 29 307 27 607 6 814 5 905
Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 31.03.2024 r. Stan na dzień 31.12.2023 r. Stan na dzień 31.03.2024 r. Stan na dzień 31.12.2023 r.
Aktywa razem 784 933 909 052 182 505 209 074
Zobowiążania długoterminowe 89 676 107 968 20 851 24 832
Zobowiązania krótkoterminowe 501 176 608 098 116 528 139 857
Kapitał własny 194 081 192 986 45 126 44 385
Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 339 1 324

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 17:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ