Newsletter

Europejski Komitet Regionów powołał grupę kontaktową z Wielką Brytanią; zasiadła w niej prezydent Gdańska

30.09.2020, 14:59aktualizacja: 30.09.2020, 14:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Europejski Komitet Regionów (KR) powołał grupę kontaktową z Wielką Brytanią, której celem jest podtrzymanie komunikacji między samorządami z UE a brytyjskimi miastami, regionami i zdecentralizowanymi organami administracji. W skład grupy weszła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Inicjatywa ta jest następstwem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia br. UE dąży do osiągnięcia do 31 października porozumienia w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, które wymagałoby ratyfikacji przez Parlament Europejski. Bez porozumienia istniejące więzi prawne między UE a Zjednoczonym Królestwem wygasną 31 grudnia 2020 r.

Na czele grupy kontaktowej stanął przewodniczący rady regionalnej Bretanii (Francja) Loig Chesnais-Girard. Według niego obecny impas między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie powinien zamykać drzwi do podtrzymania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym, ponieważ – niezależnie od wyniku negocjacji – władze lokalne i regionalne będą musiały ze sobą współpracować po 2020 r.

"Pokrzepiające jest to, że członkowie samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w całym Zjednoczonym Królestwie wykazują duże zainteresowanie podtrzymaniem naszych kontaktów. Brexit będzie miał poważne konsekwencje dla wielu europejskich regionów i miast, takich jak Bretania. Nasz głos musi być słyszany, a programy wsparcia dostępne dla regionów, takie jak pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, muszą zostać wprowadzone już teraz" – podkreślił Francuz.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas powiedział, że samorządy lokalne i regionalne jako pierwsze zmierzą się z konsekwencjami, jakie końcowe negocjacje w sprawie brexitu przyniosą w życiu obywateli.

"W czasach, gdy społeczności potrzebują stabilności, wynikający z pobudek ideologicznych i politycznych brak porozumienia będzie hamował odbudowę i zagrażał pokojowi na irlandzkiej wyspie" – zaznaczył Cicikostas.

Dodał, że grupa kontaktowa dąży do utrzymania bliskich kontaktów między przywódcami lokalnymi i regionalnymi, nawiązywanych na przestrzeni dziesięcioleci, tak aby mogli oni dzielić się swoimi obawami, łagodzić skutki brexitu i chronić współpracę w interesie obywateli.

Grupa kontaktowa będzie spotykać się maksymalnie trzy razy w roku, aby omówić kwestie związane z handlem, przepływem towarów, osób i usług oraz metodami kontynuowania współpracy transgranicznej.

Jest to organ jednostronny, w którego skład wchodzi dwunastu członków Komitetu Regionów oraz obserwator z nowo utworzonej w Komitecie grupy politycznej Zielonych. Grupa kontaktowa będzie zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli władz lokalnych oraz zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie w oparciu o porządek obrad danego posiedzenia. Od brytyjskich samorządów może również przyjmować zaproszenia do organizowania posiedzeń w tym kraju.

Przed brexitem o utworzenie odpowiedniego organu w celu podtrzymania i wspierania dobrych stosunków między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i Zjednoczonym Królestwie zaapelowała ustępująca delegacja brytyjska w Komitecie Regionów.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 30.09.2020, 14:59
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ