Newsletter

Inicjatywa ucywilizowania traktowania bezdomnych zwierząt

15.11.2019, 15:48aktualizacja: 15.11.2019, 15:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Komitet Społeczny na rzecz projektu „Ucywilizować Traktowanie Bezdomnych Zwierząt” wystąpił z petycją do prezesa Rady Ministrów o podjęcie prac nad rządowym projektem prawa zmierzającego do zlikwidowania problemu bezdomności zwierząt. Do petycji załączony jest projekt koncepcyjny proponowanych rozwiązań prawnych.
<p> 
<p>Z wieloletnich badań problemu wynika, że skala problemu bezdomnych zwierząt w Polsce jest wyjątkowa nie dlatego, że biednego kraju nie stać na uporanie się z naturalnym żywiołem, ale dlatego, że na bezdomności zwierząt można zarabiać. Zatem głównym problemem nie jest ani brak empatii w społeczeństwie, ani brak pieniędzy, lecz jakość prawa.

Projekt nie zawiera żadnych nowych pomysłów zwiększenia ochrony zwierząt kosztem innych interesów chronionych prawem. Zakłada, że samo wyeliminowanie sprzeczności i luk prawnych usunie systemowe patologie i otworzy drogę do likwidacji problemu. Petycja i projekt adresowane są do rządu w przekonaniu, że jedynie w trybie rządowych prac legislacyjnych można dokonać całościowej rewizji obecnego stanu prawnego i zaprojektować spójny oraz skuteczny model rozwiązywania problemu. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku oraz jej nowelizacje uchwalane były w trybie doraźnych projektów poselskich, często ignorując kontekst prawny i normy poprawnej legislacji. Powodowało to, w najlepszym razie, nieskuteczność nowych przepisów, a w najgorszym razie nowelizacje przyczyniały się do patologii.

Centralnym zagadnieniem jakości obecnego prawa jest nieokreślony status prawny zwierzęcia bezdomnego. Wedle ustawy o ochronie zwierząt ma ono być przedmiotem publicznej opieki, zaś wedle innych ustaw jest odpadem podlegającym usuwaniu. Taki stan prawa pozwala zarabiać na śmierci lub nieznanym losie bezdomnych zwierząt wyłapywanych przez gminy. Przepis prawa cywilnego o tym, że do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy o rzeczach znalezionych jest obecnie bojkotowany – a to on właśnie powinien być tu podstawą działania organów państwa.

Projekt postuluje, by zadania publiczne z zakresu humanitarnej ochrony zwierząt zaistniały także na szczeblu administracji rządowej. Ponadto projektuje się skuteczny sposób ograniczania nadpodaży zwierząt domowych oraz gwarantuje publiczną opiekę ofiarom znęcania się nad zwierzętami.

Projekt dostępny jest pod adresem: www.boz.org.pl

Komitet Społeczny na rzecz projektu „Ucywilizować Traktowanie Bezdomnych Zwierząt”

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.11.2019, 15:48
Źródło informacji Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.